Uuele lasteaiahoonele pandi nurgakivi

Palamusel asetati üleeile nurgakivi valla lasteaia Nukitsamees uuele hoonele. Hoone ehitab valmis OÜ KRC Ehitus ja annab selle Palamuse vallale kahekümneks aastaks üürile. Uude majja peaks lasteaed kolima tulevaks sügiseks.


Viiele lasteaiarühmale kavandatud hoone kerkib kooli ja vallamaja vahetusse lähedusse. Peale rühmaruumide tulevad uude majja näiteks loovus- ja muusikatuba, bassein ja miniköök, kus lapsed saavad omandada lihtsamaid toiduvalmistamisvõtteid.

Palamuse lasteaed rajatakse senini vähe praktiseeritud viisil: avaliku ja erasektori koostööprojektina.

“Riik ei luba paraku väikesel omavalitsusel nii suurt laenu võtta, et endale ise lasteaed ehitada,” märkis Palamuse vallavanem Rait Persidski. “Õnneks leidus KRC Ehituse näol tubli ettevõtja, kes usaldab ennast ja meid. Nad ehitavad hoone oma raha eest valmis ja annavad selle meile üürile.”

Palamuse vallavolikogu esimees Terje Rudissaar lisas:

“Loodan, et kahekümneks aastaks sõlmitud leping osutub mõlemale poolele kasulikuks. Mul on väga hea meel, et volikogu kolm aastat tagasi uue lasteaiahoone ehitamise otsuse vastu võttis. Kui kohapeal on head võimalused nii alushariduse, põhihariduse kui ka gümnaasiumihariduse saamiseks, siis ei kao ka lastega pered siit kuhugi.”

KRC Ehituse juhataja Siim Kroodo tunnistas, et nende firmale on Palamuse lasteaia ehitamine uudne ettevõtmine.

“Oleme esimest korda arendaja rollis,” tõdes Siim Kroodo. “Kui maja valmib, siis on see nii energiatõhususe kui ka mitme muu näitaja poolest üks nüüdisaegsemaid lasteaiahooneid Eestis.”

426 päeva

Nagu tavaks, asetati vundamendisüvendisse metallsilinder mitmesuguste ürikutega. Sedakorda kogunes neid õige palju: Nukitsamehe lasteaia põhikiri, lasteaia arengukava aastateks 2016-2020, lasteaia praeguste kasvandike nimekiri ja rühmapildid, ülevaade lasteaia ajaloost, tänapäevast ja traditsioonidest, Palamuse valla lauaformaadis lipp, Paunvere kuldne viierublane, 1. juuni Vooremaa koos Palamuse Valla Teatajaga, Postimehe ja Tartu Postimehe 22. mai number, kus oli juttu Palamuse lasteaia ehitusest, ning mälupulgad, millele salvestatud uue lasteaia ehitamist puudutavad volikogu otsused, uue hoone ideekavandite konkursi tööd, võidutööst välja arendatud ehitusprojekt, ehitust puudutav dokumentatsioon ning vallamaja katusele paigaldatud veebikaamera poolt ehitusplatsist tehtud pildid. See kaamera jäädvustab nimelt ehitusplatsil toimuvat iga tunni tagant.

Silindri asetasid vundamendisüvendisse Palamuse vallavanem Rait Persidski ja KRC Ehituse juhataja Siim Kroodo. Nemad tõstsid süvendisse ka esimesed kellutäied mörti. Vundamendisüvendi täitmise võimalus oli paljude teiste hulgas ka Nukitsamehe lasteaia direktoril Marika Meruskil. Tema oli välja arvestanud isegi selle, mitu päeva nurgakivi panekust uue maja valmimiseni aega peaks kuluma, ning sai tulemuseks 426 päeva.

Tavatu rahastamisviis

Palamusel on siiski liikvel ka jutud, nagu poleks uue lasteaiahoone ehitamisega kõik päris korras ning et ehitus võidakse koguni seisma panna. Ilmselt on sellised jutud lahti läinud sellepärast, et rahandusministeerium on vallavalitsusele lasteaia ehitusega seoses küsimusi esitanud.

“Rahandusministeeriumi esindaja on Palamuse vallalt tõepoolest KRC Ehitusega sõlmitud üürilepingu kohta telefonitsi infot küsinud ja oleme neile seda ka andnud,” kinnitas Palamuse vallavanem Rait Persidski. “Ministeeriumi huvitab, kas vallal jätkub tulevikus tulubaasi arendajale üüri tasumiseks.”

Vallavanem tõdes, et kuna lasteaia ehitamiseks valiti mittetavapärane rahastamisviis, pole selles, et ministeeriumil küsimused tekkisid, midagi imelikku.

“Aga kuna riik meile teisi võimalusi lasteaia ehituseks pole jätnud, olime sunnitud sellise tavatu tee valima. Konsulteerisime kontsessioonihanke ettevalmistamisel ka rahandusministeeriumi spetsialistidega ning järgisime nende nõuandeid.”

Rait Persidski sõnul ei uuri rahandusministeerium mitte ainult Palamuse valla finantsolukorda, vaid kõigi ühinemise tagajärjel tekkivate omavalitsuste võlakoormust ja edaspidist finantssuutlikkust.

“Aga rahandusministeeriumi pädevuses pole ehitust seisma panna. Lasteaia ehituse saab seisma panna ainult uus, sügisel valitav volikogu. Et seda ei juhtuks, tuleb volikogusse valida õiged inimesed,” ütles Rait Persidski.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus