Uued jahipidamisajad

Parte, kajakalisi, lauku, tikutajat ning laanepüüd lubatakse küttida 20. augustist 31. oktoobrini. Merel, Narva veehoidlal, Võrtsjärvel, Peipsi ja Pihkva järvel lubatakse parte, kajakalisi, lauku ja tikutajat küttida 20. augustist kuni 30. novembrini.

Hallhane, rabahane, suur-laukhane, kanada lagle ja valgepõsk-lagle küttimiseks kehtestatakse uus jahiaeg 10. septembrist 30. novembrini. Uus aeg on senisest lühem, sest seireandmetel on nii kohalike kui ka sügisrändel siin peatuvate hallhanede arvukus aasta aastalt vähenenud. Hanede ja laglede küttimisaega on ühtlustatud, sest põhja pool pesitsevad haned ning lagled jõuavad septembri esimesel dekaadil korraga Eestisse. (Valgepõsk-laglet lubatakse küttida vaid põllukahjustuste asukohas Lääne-, Saare-, Hiiu- ja Pärnumaal.)

Seoses mägra arvukuse suurenemisega on tema küttimiseks lubatud jahiaeg kuu võrra pikem: 1. septembrist 28. veebruarini. Punahirve vasikate küttimiseks lubatud jahiaega lühendatakse kahe kuu võrra, sest asjatundjate arvates on otstarbekas vasikate ja lehma küttimisaeg ühtlustada. Punahirve vasikaid lubatakse küttida 1. septembrist 30. novembrini.

Soodsad talveolud on soosinud metssigade arvukuse suurenemist. Kuna
nende arvukust piirab kõige tõhusamalt emiste küttimine, on kuu võrra pikendatud põrsastega emiste küttimisaega. Neid võib küttida 1. oktoobrist 28. veebruarini.

Arvestades metskitsede suurt arvukust ning sellest tingitud ohtusid metsakasvatusele, võib 1. oktoobrist 30. novembrini kitsedele ja talledele lisaks seni lubatud jahipidamisviisidele pidada jahti ka taksi või terjeriga.

Jahipidamisel suurulukile on täismantelkuuli kasutamine keelatud.

Jahieeskirjas asendatakse termin “laika” terminiga “jahikoer”. See võimaldab koprajahil (ajavahemikul 1. oktoobrist kuni 28. veebruarini) kasutada kõiki jahikoeratõugusid.

Kütiliiniks on keelatud määrata intensiivselt kasutatavaid riigimaanteid, kus ei ole võimalik ohutult jahti pidada. Viimasel jahiaastal on jahirelvadega toimunud mitu rasket õnnetust. Et ära hoida relva transportimisel tekkivaid õnnetusi, on lubatud laadimata jahirelva transpordivahendis kotist väljas hoida vaid ühisjahil laskekohti vahetades.  Määrus jõustus 11. augustil.

Agnes Jürgens,
Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja

blog comments powered by Disqus