Uue perrooni tõttu võetakse Jõgeval maha 22 paplit

Jõgeval võetakse uue perrooni rajamise tõttu raudteejaama poolsest küljest maha 22 paplit, mis on raudteele liiga lähedal ja seetõttu ohtlikud.

Jõgeva linnapea Kalmer Lain ütles, et neid puid ei võeta maha enne, kui künnivarestel on pesitsemisaeg läbi.

Jõgeva linnaaednik Taivo Paeveer lisas, et koos Eesti Raudteega istutatakse linna kindlasti uusi puid, kuid kuhu need täpselt tulevad, selgub siis, kui EVR Infral projekt lõplikult kinnitatud. Üks võimalus on istutada uusi puid raudtee äärde Selveri poolsesse külge. 

Ehitus võib alata juuni lõpus või juuli alguses

Jõgeva linnapea teadis, et uue perrooni projekt on valmis ning antud kooskõlastamiseks. Eesti Raudtee pressiesindaja teatel algab uue Jõgeva reisijate ooteplatvormi ehitus eeldatavasti juuni lõpus, tõenäolisemalt juuli alguses. See sõltub ehitusloa saamise tempost. Siis saab ettevõte ka ettevalmistavate töödega algust teha.

Veel lisas pressiesindaja, et kõnealused puud platvormi ehitusele otseselt ette ei jää, kuid osa neist on raudteele liiga lähedal ja ohtlikud. Juuli alguseks on ka puude saatus täpselt teada.

Jõgeva linnas tuleb uus ooteplatvorm praegusest pikem, ulatudes 150 meetrini. Uue platvormi laius tuleb veidi suurem kui senine, seetõttu peavad ehitajad nihutama ka rööpaid.

Eesti Raudtee pressiesindaja teatel hakkab Jõgeva uut reisijate ooteplatvormi ehitama Leonhard-Weiss Viater Ehitus AS. Ooteplatvormi rajamine maksab ligikaudu  430 000 eurot, see summa on ilma käibemaksuta. 

Ülekäik nihkub Selveri poole

Platvormi ehitamisega koos nihutatakse raudteed, et see mahuks teede vahele. Tallinna-poolsesse otsa ja mõlemale poole platvormi otstest tehakse ülekäigud üle kõigi teede.

Aiaga piiramine ja videovalve pole Euroopa Liidu projekti osaks, kuid on Eesti Raudteel perspektiivis kavas. Praegu luuakse platvormidele kaamerate paigalduseks tingimused.

Uued ülekäigukohad tehakse vastavalt kehtivale standardile, piiretega ratturite, uisutajate, jt hooga läbisõidu takistamiseks. Tallinna poolses jaama otsas nihutatakse ülekäigukohta mõnevõrra jaama poole, et lühendada Selverisse käijate teed.

Kõik see saab tehtud 2012 jooksul eeldusel, et koostöö kohaliku omavalitsusega on konstruktiivne, et tähtajad sujuksid.

Mullu valmisid uued reisijate ooteplatvormid Vägeva, Pedja ja Tabivere jaamas, tänavu saab nüüdisaegse perrooni lisaks Jõgeva linnale ka Kaarepere raudteejaam.

Platvormide ehitamine on seotud uute reisirongide kasutuselevõtuga 2013. aastal.

Üle Eesti remonditakse 2013. aastaks sadakond ooteplatvormi. Ehitustööde tegija on Eesti Raudtee tütarettevõte EVR Infra.

Remonditööd on osa raudtee rekonstrueerimise projektist Rail Baltic trassil (Tallinna-Tartu lõik), mida 85 protsendi ulatuses rahastatakse Euroopa Ühtekuuluvusfondist.

Muutub platvormide pikkus ja kõrgus. Arvestades peatust kasutavate reisijate arvu, ehitatakse ooteplatvormid vastavalt kas 35, 100 või 150 meetrit pikad. Uue platvormi kõrgus on 55 sentimeetrit rööpast.

i

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus