Uue maantee täpse kulgemise osas oodatakse ettepanekuid

Põltsamaa piirkonna omavalitsused ja Jõgeva maavalitsus teevad ettepanekuid tulevase Tallinna-Tartu maantee projekteerimiseks. 

Neljapäevasel nõupidamisel Põltsamaa vallavalitsuses käsitleti rajatava Tallinna-Tartu maanteekoridori täpset trajektoori Põltsamaa piirkonna omavalitsusi läbivas teelõigus Imavere vallast Laeva vallani. Maanteeamet on tulevase maanteetrassi asukoha kindlaksmääramisel igati huvitatud ettepanekutest, mis kajastuvad omavalitsuste üldplaneeringutes ja maakonna teemaplaneeringus.

Koostöö omavalitsustega

Arutelu sissejuhatuseks märkis maanteeameti planeeringute osakonna projektijuht Taivo Nõlvand, et 1999. aastal vastu võetud valitsuse määrusega on olemasoleva Tallinna-Tartu maanteekoridori kõrvale plaanitud veel üks koridor.

“See aga ei välista, et läbi üldplaneeringute või teemaplaneeringute otsustatakse lisaks sellele projekteerida veel teisi koridore,” ütles ta. Taivo Nõlvandi sõnul  pakuvad omavalitsused üldplaneeringutes maateekoridorile paikkonna seisukohalt mõistliku asukoha. Maanteeamet avaldab selle kohta oma arvamuse, mille kooskõlastab ekspertidega ning vastavad seisukohad leiavad kajastumist planeeringus. Seoses uue Tallinna-Tartu maantee rajamisega algatab iga maavalitsus ka oma maakonna piirides eraldi teemaplaneeringu. Teemaplaneeringu ülesanne on täpsustada eksperthinnangul määratletud koridore, mis kajastuvad üldplaneeringus. Kui üldplaneeringusse jääb trassijoon koos ristmike asukohtadega, siis maakonna teemaplaneeringutel on ainult trassikoridorid,” rääkis maanteeameti projektijuht, kelle arvates on Põltsamaa vallavalitsuses toimunud nõupidamine maanteeameti, Jõgevamaa omavalitsuste ja Jõgeva maavalitsuse vahel suurepärase koostöö algus  nüüdisaegse maantee väljaehitamisel.

Inimesed tahavad konkreetset infot

Nõupidamist juhtinud Põltsamaa vallavanem Toivo Tõnson kinnitas, et koosolekust oli kasu kõikidele osapooltele. “Inimesed on väga huvitatud, et Tallinna-Tartu maantee muutuks kiiremini läbitavaks ja ühtlasi turvalisemaks. Ohutumaks muutub see maantee kindlasti siis, kui senise kaherealise asemele ehitatakse neljarealine maantee.”

Tõnsoni sõnul tuleks uue maantee väljaehitamisel leida ka lahendused, mis vähendaksid tunduvalt liiklusõnnetusi Tallinna-Tartu ja Põltsamaa-Jõgeva maantee ristumiskohal, mida rahvas teab Puhu-Risti nime all. “Üks võimalus oleks Puhu-Ristile viadukt ehitada,” lausus ta.

Põltsamaa vallavalitsuse ehitusnõunik Margi Ein ütles, et maanteeameti esindajad andsid senistele rekonstrueerimistöödele Puhu-Ristis ja Pajusi ristis positiivse hinnangu.

“Kindlasti muudab kergliiklustee rajamine ja välisvalgustuse ehitamine nendel ristmikel liiklemise ohutumaks, kuid siin on ka mitmeid probleeme. Nõupidamisel saime kinnitust, et Puhu-Ristis jääb Tallinna-Tartu maantee ka tulevikus samale koridorile, kuid muutub kahetasandiliseks.”

“Üldkokkuvõttes on Tallinna-Tartu maanteekoridori asendi kindlakstegemine väga vajalik valla uue üldplaneeringu koostamiseks. Ka kohalikud inimesed tahavad teada, kuidas  maanteeäärsetel kinnistutel oma tulevasi plaane teha ja kuidas uute hoonete ehitamiseks detailplaneeringuid koostada.”

Põltsamaa vallavolikogu maa- ja keskkonnakomisjoni aseesimees Hendrik Allsaar avaldas arvamust, et seoses maantee väljaehitamisega tulnuks mitmed maaga seonduvad küsimused paremini lahendada. “Nüüd võib tekkida olukordi, kus riigil tuleb mitmelt eraisikult maa tagasi osta.”

Põltsamaa linnapea Jaan Aiaots lausus, et Tallinna-Tartu maanteekoridori asendi kindlaksmääramine Põltsamaa piirkonnas on Põltsamaa arengute planeerimise vaatevinklist oluline. “Seni on teatud areng pidurdunud, sest tulevaste peale- või mahasõitude täpne asukoht polnud teada. Maantee kulgemisest sõltub seegi, kuidas on võimalik ehitada kergliiklusteid,” lisas ta.

iii

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus