Uue lasteaia idee lasti Põltsamaa volikogus ühe häälega põhja

Neljapäeval toimunud Põltsamaa vallavolikogu istungil oli ühe päevakorrapunktina arutlusel vallas jätkuvalt kirgi küttev lasteaia teema. Paraku otsustas volikogu uue lasteaia ehitamisele pidurit tõmmata ning hääletas eelnõu maha. Ka suvel algama pidanud lasteaia Tõruke renoveerimine lükkus määramata ajaks edasi.


Vallavolikogu esimehe Andres Vääni sõnul oli päevakorrapunkti näol tegemist keerulise teemaga. Põhiliselt ikka seetõttu, et üks osa volikogust soovib uut lasteaeda uude asukohta, teised aga Tõrukese lasteaiahoone renoveerimist.

Põltsamaa valla arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaos lausus, et valla ühinemislepingu investeeringute kavasse on sisse kirjutatud Põltsamaa lasteaia Tõruke energiatõhususe suurendamine summas 600 000 eurot, millest valla omaosalus moodustab poole.

Uus hoone vana asemele

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) ja Põltsamaa linnavalitsuse vahel on sõlmitud leping, mille kohaselt on KIK-i poolne toetus maksimaalselt 363 630 eurot.

Läbi on viidud ka hange Tõrukese lasteaiahoone renoveerimistöödeks. Valla 2018. aasta eelarves on selleks ette nähtud 2 006 500 eurot. Klaose sõnul tuleb nüüd volikogul otsustada, mis hankest edasi saab. Vallavalitsuse esindus on käinud mitmeid renoveeritud lasteaedasid vaatamas ja tõdenud, et vanade hoonete renoveerimisel on tõsine oht ettenägematuteks ehk planeeritud kulutuste välisteks töödeks.

Põltsamaa vallast püstitati lähteülesanne uue lasteaia rajamiseks niisuguses mahus, et see kataks Põltsamaa linna kahe lasteaia Tõruke ja Mari vajaduse. Madalaima pakkumuse esitas Embach Ehitus OÜ, kus uue lasteaia rajamise maksumuseks kujuneks ligi 4 miljonit eurot, millest esimese etapi maksumus oleks 3,2 miljonit eurot. Eelduseks on 300kohalise lasteaia rajamine.

Vallavolikogu liige Reet Alev lausus, et on algatatud eelnõu, mille kohaselt tuleks hakata ellu viima Põltsamaa uue lasteaia rajamise projekti. Samas tuleks koostada Tõrukese hoone tehnosüsteemide rikete likvideerimise kava. Eelnõu eesmärgiks on ära lõpetada pikale veninud vaidlused selle üle, milline on Põltsamaa linnas asuvate lasteaedade tulevik.

Volikogul ühte meelt ei ole

„Tänasel päeval vajab Põltsamaa linn uut ja kaasaegset lasteaeda. Paljude kohalike arvates on parimaks lahenduseks uue lasteaia ehitamine uuele asukohale,“ toonitas Reet Alev. Eeldatava uue lasteaia asukoha osas tuleks kuulata spetsialistide nõu. Lasteaed peab paiknema kohas, kuhu on hea juurdepääs, kus on tehnovõrgud, samuti on oluline rohealade ja suuremate saalide lähedus.

„Uue lasteaia ehitamist ühinemisleping ei keela,“ toonitas Reet Alev. Andres Vääni sõnul on uue lasteaia ehitamine Tõrukese asemele odavam olemasolevate kommunikatsioonide tõttu. Tehniliste spetsialistide kaasamine pigem venitab protsessi ega aita kaasa ka poliitilise raha otsimisele. Uue lasteaia ehitamisel uuele krundile tekiks vanade lasteaiahoonete näol Põltsamaa linna juurde kasutult seisvaid hooneid, mida juba linnas niigi näha võib.

Volikogu liige Lembit Paal küsis, kas juhul, kui Tõrukese krundile ehitatakse uus lasteaed, lammutatakse vana hoone maha või tuleb uus selle kõrvale. Vääni sõnul tuleb vana hoone ära lammutada.

Reet Alev tundis huvi, kui palju läheks maksma Tõrukese krundi kuivendamine, kus põhiliseks probleemiks on liigniiskus. Vääni sõnul oleks töö maksumuseks tiigi kaevamine. Olev Teder, küsis kui palju läheks maksma Tõrukese lasteaiahoone lammutamine. Kristi Klaose sõnul kujuneks lammutamise maksumuseks ca 40 000 eurot.

Gilmar Krživets pakkus välja, et Tõrukese lasteaiahoone võiks ära lammutada, materjali peenestada, selle ala haljastada ja roheala rajada. Uue lasteaia võiks uude kohta ehitada.

Andres Vääni volikogule esitatud parandusettepanekud vallavolikogu liikmete toetust ei leidnud ja eelnõu ehitada uus lasteaiahoone uude asukohta, hääletati 9:8 pärast tuliseks muutunud vaidlusi maha.

Niisiis jätkub Põltsamaal endiselt teadmatus, milliseks kujuneb linna lasteaedade tulevik.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus