Uue avaliku teenistuse seaduseelnõu vajab selget ülemineku korda

Sotsiaaldemokraatide korraldatud avaliku teenistuse seaduse (ATS) arutelul kujunes kõige tõsisemaks arutlusteemaks seni justiitsministeeriumi poolt veel koostamata eelnõuga seotud rakendusseadus, mis peab sõnastama korra, kuidas uuele seadusele valutult üle minnakse.

iii

Kõige tähtsam ja tundlikum on teema, mis saab tänasest ametnikust, sest tänastel ametnikel on õiguspärane ootus jätkata tööd vana ATS-i alusel. Aga selgus, et  selle koostamisele pole veel asutud.

Ühiselt ametiühingute esindajatega juhtisid sotsiaaldemokraadid tähelepanu sellele, et uues seaduses puudub ühtne selgus, kes uue seaduse järgi ikkagi on ametnik, sest see vastutus delegeeritakse suures osas  ministritele või kohalikele omavalitsustele. 

Õiguslikud alused töötamiseks avaliku teenistuse seaduse ja töölepinguseaduse alusel on oluliselt erinevad. Seega peab seadus selgelt ütlema, kes töötab avaliku teenistuse ja kes töölepinguseaduse alusel. Ametiühingutegelased märkisid seega täiesti õigesti, et ühe ja sama töö korral erinevates ministeeriumides ja omavalitsustes peab ka kord olema ühesugune: välja pakutud eelnõu ei taga seda ühtset arusaama kuidagi.

Kõik osapooled olid üksmeelel, et täna kehtiv seadus ja tegelik palgakorraldus on erinevad ja selles läbipaistva korra loomine on äärmiselt vajalik.

Kohtumisel osalesid eelnõu autorid justiitsministeeriumist, ametnike huve esindavate ametiühingute esindajad, aktiivsed riigiametnikud ja SDE fraktsiooni liikmed.

iii

EIKI NESTOR,  Riigikogu Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esimees

blog comments powered by Disqus