Uudo Pragi elust ja tööst

Algus 6. mai Vooremaas

Sisseastumisel sai Uudo geograafias, matemaatikas, vene keeles ja NSV Liidu ajaloos väga hea ning eesti keele kirjalikul eksamil hea hinde. Kirjaliku eksamitöö teemaks valis ta “Kohusetunne ja iseloomujooned kommunistidel M. Šolohhovi romaanis Ülesküntud uudismaaˮ. Alates 1. septembrist 1958 oli Uudo Pragi Tartu ülikooli matemaatika- ja loodusteaduskonna geograafia osakonna 1. kursuse üliõpilane. Et juba teist aastat jaotati uued üliõpilased kohe kolme rühma, valis Uudo endale majandusgeograafia eriala. Septembris saadeti noored tudengid kuuks ajaks kolhoositöödele, kuid Uudo ei läinud sinna oma kursuse tudengitega, vaid suundus koos matemaatika õppijatega kodukanti – Peri ja Tromsi lähedale Meemastesse. Tollal oli Uudo veel väike poiss, kuid esimesel õppeaastal lisandus kasvule ligi paarkümmend sentimeetrit ning pärast veel pisut. Temast oli sirgunud 184 sentimeetri pikkune noormees. Uudo “kodune baas” oli siis onu Leo juures Navil. Kuigi onu peres kasvas neli last, sai Uudo sealt üleriided ning talle anti mõnikord pisut taskurahagi. Põhisissetuleku moodustas Uudol stipendium, kõnekeeles stipp, mida alguses maksti 29 (1961 kehtima hakanud vääringus), hiljem 36 rubla kuus. Paaril kevadsemestril sai ta ka 25 protsenti kõrgemat stippi. Lisa hakkas ta teenima raudteejaamas vagunite laadimisega, mida korraldas põhiliselt geograafiatudeng Enn Loik (1938-2003). Kõige kallim töö oli tsemendi laadimine, kuid Uudole oli see liiga raske ning tal tuli valida kas paekivi või telliste laadimine. Lühemat aega – 1.-15. augustini 1960 ja 30. augustist 14. septembrini 1961 – oli ta tööline Tartu kommunaaltrustis, kuhu teda sokutas kursusekaaslane Arvo Kisper (1938-1979). Hiljem mainis ta omavahelisis vestlusis uhkusega mitmel korral seda, et Tartus Side, Eha, Marja, Meloni, Aleksandri, Tolstoi ja Jõe tänaval on tema pandud solgitorud.

Tudengina Tartu ülikoolis

Uudo Pragi arvas hiljem, et õigeks tudengiks sai ta alles 1960/61. õppeaastal, mil oli uues keskkonnas juba kohanenud. Edaspidi aitas tema prestiiži kaastudengite hulgas tõsta võime filosofeerida, omandada kiiresti faktiderohke õppematerjal ning oskus luua vemmalvärsse olukordadest ja kaaslasist. Sellised võimed hakkasid jätma varju mõningast saamatust igapäevaelus. Seltskondlikus käitumises aitas teda lihvida kaheksa aastat vanem kursusekaaslane Rein Leet (sündinud 1933), kes õpetas muuseas ka seda, kuidas tudeng peab õlle ja viinaga ümber käima, et mitte purju jääda. Aprillis 1960 visati Uudo tollal keelatud bridži mängimise pärast vana Tiigi internaadi läbikäidavast toast välja, misjärel tal tuli mitu kuud siin-seal redutada. Uue ühiselamukoha sai ta sügisel 1960, mil valmis uus Pälsoni (Pepleri) tänava internaat, kus Uudo lell Karla tegutses komandandina. Seal elas ta kaks viimast ülikooliaastat. Suitsetama hakkas ta ülikooliaja alguses. Ajendiks sai ühe mittesuitsetajast toakaaslase türannitsemine. See tegelane oma kommunistlike vaadete ägeda propageerimise ja räige ateistina oli muidu kaastudengite naerualune, kuid kõrgemal pool leidis ta ametliku liini range jälgijana suurt toetust. Nii nagu kõiki asju kiirelt tehes, hakkas Uudo ka suitsu pahvima väga kiiresti, nii et tema pea ümber oli tihe pilv. Ülikooli lõpus tõmbas Uudo piipu, mida rinnataskust välja võttes naljatas, et piipu on hea kasutada ka kaardikepina, kui teda peaks kooli õpetajaks saadetama.

Ülikooli päevil hakkas Uudo iseseisvalt keeli õppima. Varsti suutis ta lugeda Briti klassikuid algkeeles. Kuigi sõnavara oli tal väga hea, kohmetuse tõttu inglise keele rääkijat temast ikkagi ei saanud. Veel tegeles ta mitme, sealhulgas rootsi ja hispaania keelega.

Ülikooli lõpetamisel 1963. aastal anti talle bioloogia-geograafiateaduskonna parteibüroo sekretäri Leo Tiigi, dekaan Heigo Miidla ja komsomolibüroo sekretäri Elle Pärnamägi allkirjaga (koostaja oli kursusejuhendaja Lev Vassiljev) järgmise sisuga iseloomustus. Uudo Pragi on pärit kolhoosniku perekonnast, kuid kaotas varakult vanemad. Seoses sellega on ta kasvatuses puudujääke. On heade eeldustega, omandab kiiresti kõike uut ja omab head mälu. Ta õppeedukus on hea (keskm. hinne 4,64). U. Pragi on individuaalse õppeplaani alusel valmistatud ette töötamiseks TRÜ arvutuskeskuses. U. Pragi on olnud rida aastaid kursuse a/ü rühmaorganisaatoriks. Oma ülesandeid ta täidab kohusetruult, omab initsiatiivi ja algatusvõimet. U. Pragi on oma iseloomult mõnevõrra isekas ja kangekaelne. Püüdest originaalitseda väljendub mõnikord mõtlematult. U. Pragi on avaldanud teadusliku artikli ÜTÜ tööde kogumikus. Ta omab eeldusi teaduslikuks tööks. U. Pragi on poliitiliselt teadlik. Tööga oma erialal tuleb hästi toime.

(Järgneb)

OTT KURS

blog comments powered by Disqus