Usaldusisiku seaduse eelnõu kolmepoolne arutelu

EAKLi algatusel toimus 20. märtsil sotsiaalministeeriumis kolmepoolne ümarlaud, mille teemaks töötajate usaldusisiku seaduse eelnõu. Suurima esindusega olid kohal mõlemad ametiühingute keskliidud, riigi vägesid juhtis sotsiaalminister isiklikult ja tööandjaid esindas Tarmo Kriis.

Ministeeriumi töötajad rääkisid taas kord pikalt ja laialt vajadusest muuta töötajate esindamise mudelit, püüdes õigustada töötajate ja ametiühingute õiguste kärpimist  eelnõus.

Ametiühingud rõhutasid, et ükski direktiiv ega väline jõud ei saa ega kavatse meile ette kirjutada seda, kes ja kuidas esindab töötajaid Eestis. Ja mitte keegi ei keela Eestil jätkata nii, nagu asi on toiminud seni ? paralleelselt võivad tegutseda nii ametiühingu usaldusisikud kui ka töötajate üldkoosolekul valitud esindajad. Just see on algusest peale olnud EAKLi seisukoht ja ettepanek, mida pole tahetud kuulda. Algusest peale pole ametiühingud nõustunud ka ametnike sooviga piirata töötajate esindamist vaid ühe usaldusisikuga. Kui palju töötajate esindajaid valitakse, saavad otsustada ainult töötajad ise, lähtudes oma vajadustest ja ettevõtte eripärast, mitte riik või tööandja.

Teine küsimustering seondub informeerimise ja konsulteerimise korraldusega, mis eelnõus ei ole kooskõlas direktiivi nõuetega. Seda rõhutab ka eelnõu ja direktiivi põhjalik võrdlus, mille EAKLi taotlusel koostas Euroopa Ametiühingute Konföderatsioon (ETUC).

Rohkem kui tund aega kestnud arutelu jättis mulje, et ka sotsiaalministrini jõudis arusaam, et ametnike seisukohad ei pruugi olla lõplik tõde. Osapooled leppisid kokku, et ametiühingud esitavad 27. märtsiks veel kord oma ettepanekud, ja seejärel toimub uus kokkusaamine. Vastuseks küsimusele, millistele seisukohtadele jõuti sotsiaalministri teisel kohtumisel Narva ametiühingute esindajatega usaldusisiku seaduse eelnõu teemal vastas minister, et kohtumise asemel saadeti Narva kirjalik vastus.

EAKL teatab oma liikmesliitudele kohe, kui ilmneb, et oma eesmärkide saavutamiseks on vaja kasutada ka protestiaktsioone. Liidud võiksid selleks valmis olla alates aprilli algusest.

Harri Taliga, EAKL esimees

blog comments powered by Disqus