USA saatkond harrastab diplomaatiat rohujuure tasandil

Teisipäeval kõneles Ameerika Ühendriikide asekonsul Eestis Matthew Golden Jõgeva Gümnaasiumi aulas vanemate klasside õpilastele hiljutistest presidendivalimistest USAs, uuest presidendist Barack Obamast ja sellest, missuguseid muutusi on suurriigi sise- ja välispoliitikas seoses juhtkonnavahetusega oodata.

Et asekonsul kõneles noortega inglise keeles, siis läks aulas veedetud aeg mitte ainult ühiskonnaõpetuse, vaid ka inglise keele tunni ette. Pärast valimisteteemalist sissejuhatust ärgitas Matthew Golding õpilasi endale küsimusi esitama. Noored kasutasidki võimalust ning pärisid tähtsalt ametnikult, kuidas kandideerida USA kõrgkoolidesse ning millised tingimused peavad olema täidetud, et saada luba USAs töötada. Taheti ka teada, kuidas asekonsulile Eestis meeldib.

“Mulle meeldib Eestis see, et ühest riigi otsast teise saab mõne tunniga ja selleks pole isegi lennukiga lennata vaja,” ütles Matthew Golden. “Mulle meeldib väga ka siinne loodus. Suvel veetsime me abikaasaga peaaegu kõik nädalavahetused metsas. Abikaasa vaimustus eriti võimalusest seeni korjata. Talvel, tõsi küll, tahaksin ma natuke rohkem päikest näha, kui Eestis näeb.”

Eestis on inimesed Matthew Goldeni meelest reserveeritumad kui Ameerikas ning väga seaduskuulekad.

“Eesti tudengid, kes möödunud aastal USAsse tööle läksid, tulid näiteks kõik sajaprotsendiliselt ka kodumaale tagasi. See on suhteliselt haruldane nähtus. Teiste riikide tudengitest üritab tavaliselt vähemalt mõnigi eeskirju rikkudes kauemaks Ameerikasse jääda,” ütles asekonsul.

Kui asekonsul õpilastelt küsis, mida ta Eestis kindlasti veel nägema peaks, arvati, et laulupidu.

“Läheme sinna suvel kindlasti. Meil on piletidki juba ostetud,” ütles Golden.

Ameerika Ühendriikide saatkonna kolmeliikmeline esindus, millesse peale asekonsuli kuulusid protokolliassistent Laine Lembavere ja ukrainlannast praktikant, Audentese Rahvusvahelise Ülikooli tudeng Tatjana Kasima, tõi Jõgeva Gümnaasiumile kingituseks inglise keele õppematerjale ning USAd tutvustavat kirjandust. Peale gümnaasiumi külastati aga ka Jõgeva haiglat, kohtuti Jõgeva linnapea Viktor Svjatõševi ja Jõgeva vallavanema Saima Kaleviga ning tutvuti Jõgeva ümbruse vaatamisväärsustega.

“Selliseid külaskäike maakondadesse ning kohtumisi inimestega, sealhulgas noortega, võib nimetada diplomaatiaks rohujuure tasandil,” ütles Laine Lembavere. “Ühest küljest saavad Eesti inimesed oma küsimustele vastuse otse asjaomastelt ametnikelt, teisalt olen mina eestlasena huvitatud ka sellest, et saatkonna ameeriklastest töötajad näeksid Eestis võimalikult palju huvitavat. Tänu headele suhetele Jõgeva maavanema Aivar Kokaga oleme kõigist Eesti maakondadest külastanud kõige rohkem just Jõgevamaad ja tuleme siia alati hea meelega.”

iii

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus