USA-s on noorte osakaal rahvastikus rekordiliselt väike

Ameerika Ühendriikides oli 2010. aasta rahvaloenduse andmetel alla 18-aastasi ehk noori inimesi  vaid 24 protsenti kogu rahvaarvust, mis on riigi ajaloo madalaim näitaja.

Viimati oli noorte osakaal nii väike 1990. aastal, kui alla 18-aastased moodustasid 26 protsenti rahvastikust. Prognooside kohaselt jätkub langustrend ka edaspidi ning 2050. aastaks langeb noorte osatähtsus 23 protsendini. Samal ajal tõuseb vanemaealiste osakaal 2010. aasta 13 protsendilt 2050. aastaks 20 protsendile. Iga neljas noor  inimene on sisserännanu perest, valgenahaliste ameeriklaste peredes sünnib üha vähem lapsi. Viimase kümne aasta jooksul on nende laste arv kümnendiku võrra vähenenud, samal ajal kui rassivähemuste laste arv 22 protsendi võrra suurenes.

2010. aastal oli iga neljas alla 18-aastane sisserännanud perest. 23 protsenti noortest oli Ladina-Ameerika, 14 protsenti Afroameerika ja neli protsenti Aasia päritolu. Igas viiendas USA maakonnas on rassivähemuste perest pärit lapsi valgenahalistest rohkem.  USA Population Reference Bureau asepresidendi Mark Matheri sõnul mõjutavad just need lapsed tulevikus koolide ja tööturu rassilis-etnilist koosseisu.

Samasugune rahvastiku juurdekasvu aeglustumine on täheldatav ka Venemaal, Jaapanis ja Prantsusmaal. Peamiselt on põhjuseks sündide arvu vähenemine ning piiratud ränne.

Kui USA-s, Jaapanis, Prantsusmaal, Saksamaal ja Kanadas jääb alla 15-aastaste osatähtsus rahvastikus 20 protsendi piiresse, siis Aafrika ja Kesk-Aasia riikides on olukord vastupidine. Nigeris moodustab alla 15-aastaste osatähtsus rahvastikus 50 protsenti ja Afganistanis 46 protsenti (võrdluseks: Eestis moodustavad alla 15-aastased 15 protsenti rahvastikust).

USA-s toimus rahvaloendus 2010. aasta märtsis. 2010/2011. aastal viiakse rahva ja eluruumide loendused läbi suuremas osas maailma riikides.

Eestis toimub loendus (www.REL2011.ee ) tänavu 31. detsembrist järgmise aasta 31. märtsini. Esimese kuu jooksul (31.12.2011 – 31.01.2012) toimub elektrooniline rahvaloendus ehk e-loendus, kus Eesti püsielanikud saavad vastata küsimustikule internetis. Neid, kes e-loendusel ei osale, külastavad ajavahemikul   16. veebruarist 31. märtsini 2012 rahvaloendajad.

KATERINA DANILOVA, Statistikaameti REL2011 kommunikatsioonispetsialist

blog comments powered by Disqus