Urmas Pirk ja Priit Saksing Eesti ja Venemaa kalandusläbirääkimistel

Teisipäeval otsustasid Eesti valitsuskomisjoni liikmed Jõgeval Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liidu teabetoas toimunud nõupidamisel, milline seisukoht võtta 20. novembril Pihkvas toimuval Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelisel järjekordsel läbirääkimistesessioonil, kus käsitletakse 2007. aasta esimese poolaasta kalapüügi korraldamist Peipsi, Pihkva ja Lämmijärvel. Jõgevamaalt sõidavad läbiräämistele Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liidu esimees Urmas Pirk ja Peipsi Kalurite Ühingu esimees Priit Saksing.

blog comments powered by Disqus