Uprus Jõgeval

Teisipäeval, 15. aprillil kell 15.30 avatakse Betti Alveri Muuseumis Tartu kunstniku Mati Upruse maalinäitus.

Kunstiteadlane Krista Piirimäe on Mati Upruse iseloomustuseks öelnud järgmist:

“Mati Uprus nimetab väljapanekuid aruanneteks oma sõpradele, need ei ole olnud katsed pürgida areenile (ta on koguni keeldunud Kunstnike Liitu astumast). Autor maalib õli- ja akrüültehnikas enamasti väikeseformaadilisi olmepilte, portreid — õigemini nägusid —, interjööre ja abstrakte. Igale oma teosele läheneb ta eri moodi: ühed pildid on monokroomsed ja ähmased, teised värvikad ja detailitäpsed, kolmandad joonistus-, proportsiooni- ja perspektiivivigadega, neljandatel ilmneb suurepärast portreteerimis- ja joonistusoskust.

Upruse looming on enamasti soojust kiirgav, tema tegelaste toimetamised on tihti naljakad, kunstniku vaatenurk kord siiralt naiivne ja teisal irooniline.

Uprusel on sünnipäraselt hea värvimeel ja rütmitaju, kuid valguse meisterliku kujutamise on ta saavutanud tänu tööle.  Mõnes tema interjööris on valgusvoogudel olulisemgi roll kui esemetel, just valgus annab maalile põhilise emotsiooni.”

Jõgeval on mõned aastad tagasi vaadata olnud tema näitus “Särgid värgid”, mis koosneski erinevatest triiksärkidest, mille peale autor oli oma tööd maalinud ning need riidepuudega üles riputanud.

Ootame kõiki kunstihuvilisi!

HELI JÄRV

blog comments powered by Disqus