Unistus suurepärasest õpikeskkonnast

Linnavolikogu liige Margus Kask väitis, et on viimaste nädalate jooksul vestelnud paljude inimestega, uurinud kooli töötajate ja õpetajate seisukohti, kuulnud ka politsei seisukohti, ehitusega kursis olevate inimeste arvamusi.

“Tahan öelda seda, et Jõgeva linnas on toimunud viimastel aastatel päris märkimisväärsed arengud. Meil on ehitatud staadion, renoveeritud lasteaed, ehitatud kohtu- ja politseimaja ning mulle tundub nüüd, et see põhikooli hoone oleks nagu täpp i peal, mis kaunistaks seda taristut, mis on linnal olemas. Aadress on ainult vahend millegi realiseerimiseks. Oluline on see, et täituks meie unistus suurepärasest õpikeskkonnast, kus on õpilastel hea olla, mis toetab nende õpimotivatsiooni, kus on õpetajatel hea töötada, kuhu lapsevanemad julgevad oma lapsi saata, kus on nüüdisaegsed õppevahendid. Ma arvan, et see unistus on igal juhul väärt realiseerimist. Oluline on see, et meie lapsed saaksid parimad tingimused.”

i 

MATI ALEV

blog comments powered by Disqus