UNICEF tunnistas veel neli Eesti linna lastesõbralikuks

Eelmisel aastal tunnistas UNICEF laste- ja noortesõbralikuks linnaks Tartu, Pärnu, Narva, Kunda ja Saue. UNICEF-i Eesti esindaja Toomas Palu sõnul on liikumise eesmärk tõsta esile ja tunnustada neid linnu, kus hoolitakse oma väikestest elanikest ja nende tulevikust. Ta lisas, et tiitli saamine mõjub positiivselt linna mainele, tuntusele ja investeerimiskliimale. Tiitli vastu võtnud Tallinna abilinnapea Kaia Jäppineni sõnul on selle tiitli saamine ühelt poolt suur tunnustus juba tehtud tööle, teisalt aga kohustus liikuda edasi, mitte rahulduda saavutatuga. Jäppineni sõnul peab Tallinn oluliseks luua lastele ja noortele arenguks vajalikud tingimused kõikides vanuseastmetes, alates beebipõlvest kuni täiskasvanuks saamiseni. Euroopa linnade mainekujundusliikumises osalenud linnu jälgis aasta jooksul hindamiskomisjon, kuhu kuulusid UNICEF-i esindajad, linnaametnikud, ajakirjanikud, ettevõtjad, avaliku elu tegelased ning lapsed ja noored. Laste- ja noortesõbraliku linna tiitel antakse Euroopa linnade samanimelise liikumise raames valitud linnadele kolmeks aastaks, misjärel võidakse tiitlit pikendada. Kui olukord halveneb, võetakse tiitel tagasi. Kogu Euroopas on viimase nelja aasta jooksul lastesõbraliku linna projektiga ühinenud 22 riiki ning vastav tiitel on antud 240 linnale. Palu on öelnud, et kõik tiitlit soovivad linnad seda siiski ei saa ning ka Eestis on kaks linna pidanud konkursilt vastava nimetuseta lahkuma. Konkursi tarbeks ei olnud tarvis algatada eriprojekti, pigem tuli panna kirja kõik, mida linnas laste heaks tehakse, ning siduda see linna mainekujundusega. Lapsesõbralikus linnas tuleks kõigi otsuste puhul arvestada laste huvidega, kaasata lapsi ja noori neid puudutavate otsuste tegemisse ning koolitada linnaametnikke ÜRO lapse õiguste konventsioonist ja Eesti lastekaitseseadusest lähtudes. Samuti tuleb teha koostööd UNICEF-iga, mitte kasutada reklaamides lapsi ahistavaid tekste või kujundust, tunnustada lastesõbralikke ettevõtteid, muuta laste koolitee turvaliseks, luua võimalused erivajadustega lastele ning arendada laste vaba aja veetmise võimalusi. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus