Umbusaldustega silma paistnud Mustvee vallavolikogu tahab jätkata töörahus

Sellel nädalal jõudsime vallavolikogude tööd vaadeldes Mustvee valda. Ka Mustvee vallas oli enamus volikogu liikmeid koostööaltid ja jagasid ajakirjanikuga oma mõtteid.

Mustvee vallavolikogusse valitud inimesed läksid vastuste põhjal volikogusse peamiselt oma piirkonna eest seisma. Mis on igati loogiline ja tänuväärne tegevus, aga võib olla üks põhjusi, miks Mustvee vallavolikogu tundub valimisperioodi keskel just tööle hakanud olevat.

Trall umbusaldusavalduste ümber paistab volikogu liikmeid endidki segavat, aga vastuste järgi otsustades on lootust, et töörahu on viimaks saabunud.

ANDRA KIRNA

Kõik, kes 17. oktoobril 2017 Mustvee vallavolikogusse valiti, asusid täitma ka volikogu liikme kohustusi.

Volikokku said valimisringkonnast nr 1 Aivar Saarela (Eesti Reformierakond), Ants Rummel (Valimisliit Uus Laine), Anne Paas (Eesti Reformierakond), Aleksei Männiste (Eesti Reformierakond), Eliys Tomson (Valimisliit Uus Laine, Keskerakond).

Valimisringkonnast nr 2 Ülle Rosin (Valimisliit Uus Laine, EKRE), Maris Rohtla (Sotsiaaldemokraatlik Erakond), Aivar Anijago (Valimisliit Uus Laine, EKRE), Anatoli Bõstrov (Eesti Keskerakond).

Valimisringkonnast nr 3 Tarmo Tomson (Valimisliit Uus Laine, Keskerakond), German Bestšastnõi (Eesti Reformierakond), Aivar Altmäe (Valimisliit Uus Laine, Keskerakond).

Valimisringkonnast nr 4 Max Kaur (Eesti Keskerakond), Marianne Kivimurd-Tarelkina (Valimisliit Uus Laine, Keskerakond), Ljudmilla Smirnova (Eesti Keskerakond), Laidi Zalekešina (Sotsiaaldemokraatlik Erakond), Sergei Uleksin (Eesti Keskerakond)

Valimisringkonnast nr 5 Hannes Soosaar (Sotsiaaldemokraatlik Erakond), Urmas Tross (Sotsiaaldemokraatlik Erakond), Heveli Ivask (Sotsiaaldemokraatlik Erakond), Arlo Säälik (Valimisliit Uus Laine, EKRE).

Kokku sai Valimisliit Uus Laine 8, Sotsiaaldemokraatlik Erakond 5, Eesti Reformierakond 4 ja Eesti Keskerakond 4. Koalitsioonis on EKRE ja Keskerakond, opositsioonis Reformierakond ja sotsiaaldemokraadid.

Valimiskomisjon on kahe aasta jooksul teinud 9 otsust asendusliikmete määramise kohta:

 1. peatati Anatoli Bõstrovi volikogu liikme staatus aastaks, asemele tuli Heiki Post, kuna esimene asendusliige nimekirjas Irina Kalašnikova loobus. Bõstrovi õigused taastati tema avalduse alusel volikogus 2.08.2018.

14.09.2018 peatati Max Kauri liikmelisuse volikogus 3 kuuks, teda asendas Riina Pajula (oli Mustvee vallavalitsuse liige, tegi otsuse volikogu töös osalemiseks).

30.10.2018 lõpetati Heveli Ivaski avalduse alusel tema liikmelisus volikogus. Nimekirjas esimene asendusliige Marika Kits loobus asendusliikme kohast (vallavalitsuse ametnik), järgmine asendusliige Andri Plato sai Heveli Ivaski asemel volikokku.

28.01.2019 esitas German Bestšastnõi avalduse volituste peatamiseks kuni 16.04.2019. Asemele tuli Raldo Lorits. Sama otsusega peatas liikmelisuse Eliys Tomson kuni 31. maini Kaks asendusliiget Mai Tooming ja Tiina Tuur loobusid, teda asendas Ivar Ilves.

26.08.2019 peatati Maris Rohtla volitused 3 kuuks, asemele tuli Martin Tiik. Asendusliikmena eespool asunud Dimitri Guž loobus kohast.

23.09.2019 võttis German Bestšastnõi aja maha kuni 9.01.2020, teda asendab nagu eelmiselgi korral Raldo Lorits.

7.11.2019 Max Kauri avalduse alusel peatati volitused 3 kuuks, asemele tuli Nona Kolpakova. Seekord loobus Riina Pajula, kes on taas vallavalitsuse liige.

25.11.2019 esitas Maris Rohtla, kellel täitub 3 kuud volikogu liikmelisuse peatamisest, uue avalduse, taas 3 kuuks. Martin Tiik asus teda asendama.

Volikogu liikmetelt küsisime:

 1. Mis oli põletavam küsimus enne valimisi, miks te otsustasite valimisvõitlusse minna?
 2. Kuidas on Teie jaoks see küsimus lahendatud?
 3. Kui headeks/halbadeks osutunud teie koalitsiooni/opositsiooni partnerid?
 4. Kuidas olete kaasanud kodanikke/valijaid? Palju on olnud kohtumisi/arutelusid?
 5. Millise lubaduse täitmine on seni kõige keerukam? Miks?
 6. Senist kogemust arvesse võttes, kas kavatsete ka järgmistel valimistel osaleda?

 

Laidi Zalekešina, Sotsiaaldemokraatlik Erakond

 1. Mustvee on olnud „kurikuulus” oma umbusaldamiste pärast. Kandideerides volikokku uskusin, et uute inimeste tulek lõpetab selle. Südameasjaks olid kodutud loomad. Raamatukogutöötajana oli üheks eesmärgiks valla raamatukogude töö ümberkorraldamine.
 2. On hea meel, et raamatukogude reform tehtud sai ja hetkel on raamatukogude toimimise süsteem meie vallas üks parimaid.
 3. Kaks aastat tagasi said kokku erinevate elualade, vaadete ja põhimõtetega inimesed. Olime siis tugev koalitsioon. Tänaseks oleme pudenenud opositsiooni pingile, aga nende inimestega, keda ma seal enda kõrval näen, läheksin luurele küll.
 4. Olen ametis kultuurikeskuse juhina ja meie maja on kogu aeg rahvast täis. Minu kui voliniku poole ikka pöördutakse. Pensionäride teeklubis käin tihti, ja siis ikka kui volikogu liige. Erinevates piirkondades on kohtumisi olnud. Kultuurikomisjoni esimehena olen koos komisjoniga valla kultuuriasutustele ringi peale teinud.
 5. Mitme lubaduse täitmine on olnud raske ja seda põhjusel, et on ainult üks käsi, mida tõsta. Ja kui mõttekaaslased on vähemuses, siis teatud asjad lihtsalt ei teostugi.
 6. Jah

Hannes Soosaar, Sotsiaaldemokraatlik Erakond

 1. Minu jaoks oli oluline, et endise Saare valla inimeste huvid oleksid uue valla volikogus kaitstud. Kohaliku elu arendamiseks oli meil plaanis mitu investeeringut: Voore kooli renoveerimine, Kääpale ja Voorele uued kanalisatsiooni- ja veetrassid koostöös Emajõe Veevärgiga, Kalevipoja muuseumi ehitamine, kohalike teede parendamine jne. Tahtsin olla volikogu liikmena nende protsesside juures ja aidata kaasa, et need objektid saaksid tehtud või tegemisse. Olles haldusreformi juures tegev, soovisin, et uus vald saaks hea hoo sisse.
 2. Esimesed kaks punkti on läinud päris hästi, inimeste huvid on kaitstud ja investeeringud tehtud või tegemisel. Kolmanda punkti osas ei saa nii positiivne olla. Hea hoo sisse saamist on takistanud peamiselt umbusaldamiste lained volikogus. Umbusaldamine on ekstreemne vahend, mida Mustvee vallas on olnud selgelt liiga palju. Võin natukene eksida, aga kahe aasta jooksul on umbusaldusavaldus ette loetud kaheksal korral, millest neli on lõppenud otsuse vastuvõtmisega. Seega on iga kolme kuu tagant. See ei ole normaalne ega hea poliitiline tava.
 3. Hindan pärast seda perioodi osasid inimesi rohkem ja teisi vähem. Mind häirib sihilikult eksitava info levitamine ja kahepalgelisus, mida olen viimasel ajal ootamatult palju kogenud. Samas olen saanud sellest perioodist ka palju sõpru.
 4. Olen osalenud mitmetel rahvakoosolekutel, sihtasutuste nõukogude koosolekutel, korraldanud mitmeid kohtumisi erinevate gruppidega.
 5. Tundub, et kõige keerukam on jätkuvalt põhjendada ühinemise positiivseid külgi ehk miks oli hea ühineda siiski Mustvee poole ja miks me peaksime jätkama.
 6. Pigem jah.

Urmas Tross, Sotsiaaldemokraatlik Erakond

 1. Et Mustvee vald oleks kaasaegne ja arenev piirkond. Ettevõtluse ja elanikkonna kasv, tehnoloogia võimaluste kasutamine. Ühendatud valdade juhtide mittedomineerimine uues ühinenud vallas.
 2. Endiste vallajuhtide domineerimine on vähenenud. Ettevõtluse arengu ja elanikkonna kasvule aluste loomisega ei ole veel nii hästi kui võiks. Tehnoloogiavõimalusi ei ole vallas tervikuna kasutatud nii nagu võiks, kuid arengud on: teenuskeskuste tegevuse muutused, VOLIS, koolide arvutiklasside sisustamine, raamatukogude olulisem roll piirkonnas jne. Kuid ettevõtluse arenguks ja elanikkonna kasvu suurendamiseks läheb veel 2–3 valimisperioodi. Mustvee kui keskuse arendamine on üheks suunaks, mis toob kaasa arengu ka teistes valla piirkondades. Töö on jätkuva iseloomuga ja valdkonnad seotud – inimesed tulevad, kui on võimalik leida tööd või tegeleda ettevõtlusega, lasteaiad ja koolid töötavad hästi, transport valla sees ja keskustega toimib, on tugi elamumajandusele. Arenevad kultuur, sport, turvalisus ja heakord.
 3. Praegune alustanud koalitsioon (Keskerakond ja EKRE) on hea, sest mõeldakse valla kui terviku huvides ja see on hea platvorm eelmise küsimuse vastuses märgitule.
 4. Ei ole olnud, kuid plaanis on sisse seada vastuvõtuajad.
 5. Väikevalla mõtteviisi domineerimine ja ühisvalla kujunemine. Nagu juba eelpool märgitud, on võimalik uue koalitsiooniga alustada ühisvallana aluste loomist ettevõtluse arenguks ja elanike arvu võimalikuks kasvuks. Ollakse ju ikkagi Jõgevamaal ainus „mereäärne” vald ja see on veel sisuliselt kasutamata võimalus.
 6. Otsustan pooleteise aasta pärast.

Ants Rummel, VL Uus Laine

 1. Minekuks andis tõuke kohaliku valla kogukond. Teemadeks tugev haridus ja huvitegevus Avinurme koolis. Selleks peame õpetajaid hästi ette valmistama ja maksma neile väärilist tasu. Perearsti vastuvõtu korraldamine Avinurmes. Uute vee- ja kanalisatsioonivõrkude rajamise jätkamine. Avinurme aleviku bussiootepaviljoni ja maa-ala uuendamine. Pakiautomaat Avinurme alevikku. Uus hoone jõustruktuuridele, kus paikneksid vabatahtlikud päästjad s.h noorpäästjad, politseinikud. Lasteaiahoone renoveerimine või uue rajamine.
 2. Paljud asjad on lahendamisel.
 3. Lühidalt öeldes, täna nii ja homme naa.
 4. Minu palvel ja Külavanemate Koja juhatuse liikme Krista Pedaku eestvedamisel toimus tänavu 14. märtsil Avinurme kultuurikeskuses esimene selle kandi infotund. Oli arutelu olukorrast MTÜ-des ja vallas. MTÜ-des suhtleme huvipooltega teemal olukorrast Mustvees.
 5. Perearsti või pereõe vastuvõtu korraldamine Avinurmes, sest Mustveesse ehitati tervisekeskus, mille eesmärgiks on esmatasandi tervishoiuteenustele juurdepääsu tagamine, esmatasandi tervishoiuteenuste kvaliteedi parandamine ning tervisealase ebavõrdsuse vähendamine.
 6.  

Tarmo Tomson, VL Uus Laine

 1. Kuna olen alates 1996. aastast vallavolikogu liige olnud ja tegelenud kohaliku elu murede ja rõõmudega, siis oli Mustvee valla volikogusse kandideerimine loomulik käik. Kuna olin ka Lohusuu valla viimane vallavanem, siis minu esmane eesmärk oli, et saaks lõpule viidud Lohusuu valla pooleliolevad projektid.
 2. Hea meel, et Lohusuu kogukonnamaja sai lõpuks valmis ja on kasutuses. Arenemisruumi on, näiteks nn kogukonnaköök ei ole veel millegipärast tunnustust saanud, aga loodetavasti on see lähiajal tehtav.
 3. Nii hästi ei läinud kahjuks Tammispää-Kalmaküla kergliiklusteega. 248 000 eurot Lohusuu vallale eraldatud projektirahasid jäi kasutamata, sest nii otsustas Mustvee valla endine vallavanem. Mustvee vallavolikogu ei ole tühistanud Lohusuu vallavolikogu otsust. Sama saatus tabas ka Lohusuu aleviku bussiootepaviljonide valgustust, raha oli olemas, tööd jäeti lihtsalt tegemata.
 4. Oma potentsiaalsete valijatega kohtun pea igapäevaselt, nii et vastastikku toimub pidev info vahetamine.
 5. Hetkel on suureks murelapseks Lohusuu kooli remont. Vastu sügist alustati töödega, mis jäid pooleli. Minu arupärimisele ja meeldetuletusele ei ole Mustvee vallavalitsus vastanud.

Hea uudis on, et Tammispää-Mustvee kergliiklustee on Mustvee valla strateegias sees. Vaatamata valimistulemustele oleme olnud kaks aastat opositsioonis ja nii on isegi häid mõtteid raske läbi suruda. Värskelt koalitsioonis olles on midagi ära teha väga keeruline, sest ühinemistoetuse rahad on ära raisatud ja rahaline seis Mustvee vallal keeruline. Isegi Lohusuu vald ei ole nii raskes rahalises seisus kunagi olnud, kui on praegu Mustvee vald, sest üks liitunud vald salgas maha oma tegeliku laenukoormuse. Ma ei ole siiamaani aru saanud, kuhu on läinud Lohusuu piirkonnale mõeldud ühinemistoetuse raha, sest sinna on jõudnud vaid pisku sellest. Vastused järelepärimistele on väga vastakad ja täis häma.

 1.  

Eliys Tomson, VL Uus Laine

 1. Põhjus oli perearstiteenuse tagasitoomine Avinurme. Lootsin läbi volikogu vallavalitsusega koostööd teha, et vastavad ruumid ette valmistada ning leida perearst, kes teeks Avinurmes vastuvõtte.
 2. Praeguseks ei ole probleem veel lahenenud, kuid peale viimase koalitsioonilepingu sõlmimist on lootust, et asjad hakkavad selles suunas liikuma. Koalitsioonilepingus on ka eraldi eesmärgina välja toodud perearsti vastuvõtt Avinurmes.
 3. Kõigil volikogu liikmetel on oma nägemus asjadest, soov enda kodukanti parandada ning sinna investeerida. Ressursid on piiratud ja tuleb teha valikuid.
 4. Olen osalenud mõnel üksikul arutelul. Loodan seda viga parandada uuel aastal.
 5. Perearsti vastuvõtu võimaldamine Avinurmes ongi kõige keerukamaks osutunud, perearstide puudus on üleriigiline probleem.
 6. Kui perearsti teema saab lahendatud, siis ei.

Andri Plato, Sotsiaaldemokraatlik erakond

 1. Põletavam küsimus oli endise Saare valla kogukondade kaasatus uues vallas.
 2. 2017. aastal sai muudetud sihtasutuste Kalevipoja Koda ja Voore Aktiviseerimiskeskus põhikirju ja lisatud sinna juurde uus nõukogu valimise kord. Piirkonna inimesed valivad koosolekul enda seast esindajad sihtasutuse nõukokku. Sellega kaasati kohalikke inimesi piirkonna arengu juhtimisprotsessi, sisustati kogukonnakogu mõiste ning loodi Mustvee vallale võimalus kogukonda kaasata.
 3. Koalitsiooni/opositsiooni partnereid ei saa jaotada headeks/halbadeks. Kindlasti oleme erinevate kogemustega volikogu liikmed.
 4. SA Kalevipoja Koda juhataja Annika Orasega oleme juurutanud rahvakoosolekute tava. Need toimuvad neli korda aastas, pööripäevadel. Kohalikel olulistel teemadel annavad informatsiooni Mustvee valla esindajad ja spetsialistid. Antakse ülevaade Kalevipoja muuseumi ehitustöödest, saabuvatest sündmustest ja arutatakse tekkinud küsimusi.
 5. Sihtasutuste loomise eesmärgiks endises Saare vallas oli anda rohkem otsustamisõigust ja vastustust kohapeale. Põhikirja muutmisega tahtsime, et sihtasutustele antakse valla poolt üle rohkem avalikke teenuseid, mille lahenduste leidmine võiks tulla kohapealt. Põhimõtteks oli võimu detsentraliseerimine. Teist sarnast lahendust Eestis ei ole, seega on arusaadav, et uus asi tahab aega selgitamiseks.
 6. Ei oska öelda.

Ülle Rosin, VL Uus Laine

 1. Omavalitsustöö endises Kasepää vallas andis hea kogemuse kohaliku elu arendamisel. Tahtsin ühinenud valla juhtimises ja arengus kaasa aidata, et enne ühinemist alustatud projektid saaks ellu viidud.
 2. On valminud endise Kasepää valla vee- ja kanalisatsioonitrasside ehituse I etapp ja soojustati Tiheda lasteaed. Avati Mustvee tervisekeskus, mis oli viie ühinenud omavalitsuse ühisprojekt.
 3. Koostööd saab teha mõlema poolega, kui võtta vastu mõistlikke otsuseid. Sooja- ja veemajanduse operaatori leidmisel ei olnud koalitsioonil ja opositsioonil üksmeelt. Oleme arutanud spaa-hotelli ehitamist Mustveesse Peipsi kaldale ja seda ideed on toetatud.
 4. Vallaelanikega on toimunud mõned arutelud valla arengut puudutavates küsimustes. Palju pingeid on tekitanud Voore kool. Eelmisel aastal eraldati kooli renoveerimiseks raha, mis on siiani kasutamata (teatud summa eest on soetatud köögitehnikat). Viis kuud tagasi on volikogu teinud otsuse renoveerimistöödega alustada.
 5. Kõige keerukam on täita lubadusi, mis nõuavad suuri rahalisi vahendeid. Endise Kasepää valla ja Mustvee linna ühisprojekti „Peipsi piirkonnataristute arendamine“ II etapp (Kolmnurgast Omedu sillani kergliiklustee projekteerimine ja ehitamine). Arvan, et lähima kolme aasta jooksul ei õnnestu selle projektiga algust teha.
 6. Ei oska öelda.

Max Kaur, Keskerakond

 1. Mustvee linna juhina oli oluline, et riikliku haldusreformiga saaks tööle uus suur volikogu ja valitsus, juhtimine, milleta vald ei saanud kuidagi edasi minna. Soov oli, et Mustvee linn oleks moodustava omavalitsuse keskus ning säilitada valla nimena Mustvee.
 2. Arvan et „suur“ Mustvee vald tuleb hästi toime, on toimiv volikogu ja suures omavalitsuses on tubli keskus – Mustvee linn Mustvee vallas.
 3. Eesti Keskerakond on nii suur ja edukas erakond, et praktiliselt oleme alati olnud oluliste otsuste juures. Ka praegu. Loodan, et tänaseks on toimunud stabiliseerumine.
 4. Olla kontaktis oma valijaga ongi poliitiku põhitöö.
 5. Arvan, et kui pingutada, siis varem või hiljem saab täita ka kõige keerukama suurem lubaduse. Näiteks Mustvee tervisekeskus või Mustvee sadama arengud jne.
 6. Kindlasti.

Raldo Lorits, Reformierakond

 1. Põhjuseks oli valdade ühinemine ja soov enda piirkonna eest seista. Samuti ka aidata uuel suurel vallal paremini toimima hakata. Lõplikult otsustada aitas ka see, et paljud oma kandi inimesed avaldasid soovi, et ma kandideeriks.
 2. Arvan, et hetkel ühises vallas koostöö ja asjaajamine veel nii hästi ei toimi, kui võiks ja peaks.
 3. Eks inimesed on ikka erinevate maailmavaadetega ja näevad asju erinevalt. Tore, et volikogus on esindatud erinevad suunad. Siiani pole mul otseseid konflikte ette tulnud.
 4. Suuremaid rahvakogunemisi pole korraldanud, aga oma kandi rahvaga suhtlesin ka enne valimisi palju ja olen seda teinud siiani.
 5. Minu arust on Lohusuu piirkonna suurimaks probleemiks n-ö ääremaastumine. Mulle tundub, et valdade ühinemisega on meie piirkonna areng pigem pidurdunud.
 6. Ei oska öelda.

Ljudmilla Smirnova, Keskerakond

 1. Kahju, aga Mustvee valla ühinemislepingus on kirjas ainult üks lause sotsiaalvaldkonna suunas Tervisekeskuse ehitamine. Sotsiaalkomisjoni esimehena näen vajadust edaspidi pöörata Mustvee valla rahvasaadikute tähelepanu elanike probleemidele ja sotsiaaltöö arenemisele.

Aivar Saarela, Reformierakond, vallavolikogu esimees

 1. Arvan, et iga piirkonna/valla eesmärgiks on luua oma elanikele võimalikult hea elukeskkond. Luua keskkond, kus inimesed saaksid täisväärtuslikult elada. Elukeskkonna parendamiseks on vaja investeeringuid. Maavaldades sõltuvad need suuresti sellest, millised meetmed parasjagu avatakse ja sellest, kas omaosaluseks ikka raha jätkub. Kaalusin päris pikalt, kas kandideerida. Kuna olin Avinurme vallavanem ja ühinemisprotsessis sees olnud, oleksin mitte kandideerides oma inimesi alt vedanud.
 2. Kuigi läinud on juba natuke üle kahe aasta, vajab kahjuks enamus tollal õhus olnud teemasid lahendamist.
 3. Elu seadus on see, et kõik on pidevas liikumises ja liikumine on suhteline. Nii on see ka heade ja halbadega. Kui lahknevused lähevad suuremaks, siis partnerite vahelised suhted kindlasti paremaks ei lähe. Ja kui suhted on korras, otsustamisel saavutatakse konsensus, on partnerid head, kui asjad vastupidi, siis …
 4. Nüüd ühinenud vallas võtavad kodanikud julgemalt telefoni või leiavad muul moel kontakti. Selle üle siiralt hea meel. Koosolekule tuleb rahvas tuleb kokku ikka pigem siis, kui „king“ hakkab pigistama, kui probleemid kasvavad suureks. Kui probleemidele lahendusi ei tule, ootab ees veel palju kohtumisi/arutelusid.
 5. Avinurme kontekstis on ehk kõige keerulisem perearsti teema lahendamine. Siin sõltub kohalikust tasandist suhteliselt vähe. Samas pole ka, rohkem kohaliku tasandi teemade (näiteks keskväljak, spordihoone ja staadioni rekonstrueerimine lasteaia hoone rekonstrueerimine/uue hoone ehitamine jne), lahendamine suures vallas kergem. Väiksemas vallas oli kohaliku tasandi probleemide lahendamine tunduvalt operatiivsem. Suuremas vallas teeb otsustamisprotsessi tunduvalt pikemaks arvamuste ja otsustajate rohkus. Mida suurem „masinavärk“, seda suurem on „loks“ süsteemis.
 6. Arvan, et pigem mitte.

Anne Paas ja Aleksei Männiste ei jõudnud vastata. Arlo Säälik ja Sergei Uleksin ei soovinud ajakirjaniku küsimustele vastata.

Martin Tiik, Anatoli Bõstrov, ja Marianne Kivimurd-Tarelkina olid küll küsimustikust teadlikud, ega keeldunud vastamast, kuid nende vastused toimetusse ei jõudnud.

Aivar Anijago ning Aivar Altmäega ei õnnestunud ei kirja ega telefoni teel ühendust saada.

blog comments powered by Disqus