Umbusaldusavaldus Jõgeva vallavolikogu esimehele Aivar Kokale kukkus läbi

Neljapäeva vallavolikogu istungil avaldati umbusaldust Aivar Kokale. Üheteistkümne liikme üle antud avalduses heideti esimehele ette seda, et ta ei ole suutnud tagada oma tegevusega ametikohustuste täitmisel valla tasakaalustatud arengut.


Aare Olgo ette loetud umbusaldusavaldus sisaldas etteheiteid, et vallavolikogu kinnitatud eelarve kasutamise osas leiab aset salatsemine ja „Kokk sekkub süstemaatiliselt Jõgeva vallavalitsuses töötavate isikute ametialasesse tegevusse, rikutud on võimude lahususe printsiipi, Jõgeva vallavolikogu istungite töörütm on pärsitud ning volikogu esimees pole suutnud esitada ettepanekut istungite kalendaarseks korraldamiseks Jõgeva vallavolikogu käesoleva koosseisu tööperioodi lõpuni, volikogu esimees on suunanud mitmetes valdkondades elanikkonnale kahjulike otsuste eluviimist (nt sport, tervishoid, majandus), Aivar Koka algatatud Jõgeva valla põhimääruse muudatused on olnud ebapädevad,“ seisab avalduses.
Kokk oma kõnes vastas, et koalitsioonis valitseb koostöö. „Jah, volikogu juhib valda, jah, volikogu esimees on tänase koalitsiooni esimees. Jah, volikogu esimees teeb ilma rahata rohkem tööd kui eelmises valitsuses mõni teine inimene, seda ma ei oska kommenteerida. Võtan opositsiooni ees mütsi maha. See ongi teie õigus ja võimalus. Koalitsioon on ära saanud rääkida paljud asjad, paljud needki, mis muidu oleks rääkimata jäänud.
Koalitsioon on tunduvalt tugevam kui oli enne umbusalduse andmist. Enamus aga peab poliitikas otsuse tegema ja püüdma ellu viia otsuseid, mis tunduvad sellele koalitsioonile valimislubaduste täitmisel kõige paremad. Ja kui koalitsioon on need otsused teinud, siis tuleb need ellu viia,“ ütles Kokk.
Umbusaldus ei leidnud volikogus toetust. Poolt hääletas 10, vastu 16 volikogu liiget.

KERTTU-KADI VANAMB

blog comments powered by Disqus