Umbusaldajad tagandasid Mati Kepi Mustvee linnapea ametist

 

Eilsel istungil avaldasid seitse Mustvee linnavolikogu liiget linnapeale Mati Kepile umbusaldust. Linnapea kohuseid asub täitma aselinnapea Urmas Laur.

Volikogu aseesimees ja revisjonikomisjoni esimees Evdokia Abakanova tõi esile linnapea puudused — nõrga koostöö volikoguga ja möödalaskmised linnavalitsuse asjaajamise korraldamisel. Sotsiaalkomisjoni esimees Sergei Borodin võttis sõna linnapea toetuseks. “Umbusaldus mõjub Mustvee arengule pidurdavalt. Minu arvates ongi see sündmus ennekõike farss,” ütles Borodin Vooremaale.  

Umbusaldajad linnapeatooli ei soovi

Avalikul hääletamisel oli kolmeteistkümnest volikogu liikmest seitse umbusaldamise poolt. Need olid Evdokia Abakanova, Ignati Aganitš, Andes Kivimurd, Lembit Kivimurd, Tatjana Kudina, Anatolia Lunina ja Ivan Tarelkin.

“Linnapea umbusaldamise põhjustest kirjutasin juba möödunudteisipäevases Vooremaas. Umbusaldamise eesmärgiks polnud kellegi soov saada uueks linnapeaks. Linnapea kohuseid hakkab täitma aselinnapea Urmas Laur ja ehk on ta selles rollis kuni valimisteni. Valimistel teeb rahvas oma valiku,” ütles linnavolikogu esimees Tatjana Kudina.  

Endine linnapea valmistub valimisteks

Linnapea ametist tagandatud Mati Kepp ütles, et umbusaldajate eesmärk oli tema kõrvaldamine ametist  “Nad loodavad, et teevad mulle kahju, kuid paljud linnaelanikud, kellega vestelnud olen, mõtlevad teisiti. Ka ise leian, et teatud mõttes osutasid umbusaldajad mulle teene. Saan nüüd veidi puhata ja ühtlasi hakata valmistuma kohalike volikogude valimisteks,” ütles Mati Kepp. Endine Mustvee linnapea on otsustanud sügisestel  valimistel kindlasti Mustvee linnas kandideerida.

Linnavolikogu istungil osales külalisena Jõgeva maavanem Aivar Kokk, kes märkis, et kahjuks ei leidnud Mustvee linnapea ja osa linnavolikogu liikmeid konsensust. “Loodetavasti paraneb aga tulevikus erinevate huvirühmade koostöövalmidus, mis on tugeva kultuuriloo ja looduslikult kauni Peipsi pealinna edasise arengu huvides kindlasti vajalik,” lisas ta.   

Umbusalust püüti avaldada juba märtsis

Tagandatud Mustvee linnapea Mati Kepp asus ametisse 2007. aasta 23. aprillil. Tänavu

13. märtsil avaldas neli Mustvee linnavolikogu liiget talle esimest korda umbusaldust.

Umbusaldusavaldusele olid siis alla kirjutanud Tatjana Kudina, Evdokia Abakanova, Anatolia Lunina ja Ignati Aganitš. Umbusaldamise  põhjuseks toodi linnapea nõrka koostööd volikoguga.

27. märtsi volikogu istungil teatas linnavolikogu liige ja revisjonikomisjoni esimees Evdokia Abakanova aga avalduse tagasivõtmisest.

“Me umbusaldasime linnapead, kuid läbirääkimistel saavutasime kokkuleppe, kuidas Mustvee linna koos arendada,” ütles Abakanova toona.

“Umbusaldajate eesmärk polnud rünnata linnapead või saada tema või mõnda teist juhtivat ametikohta. Me tahtsime juhtida tähelepanu probleemidele. Läbirääkimistel saavutasime konsensuse ja usume, et linnavolikogu ja linnavalitsuse koostöö jätkub kuni sügiseste korraliste kohalike omavalitsuste valimisteni,” märkis siis Abakanova.

Mustvee linnavolikogu esimees Tatjana Kudina luges märtsi lõpus ette ka toetusavalduse linnapeale, millel olid 250 Mustvee elaniku allkirjad. Enamik allakirjutanuid on EELK Mustvee koguduse ja pensionäride seltsingu liikmed. 

Mustvee linnapeade eelmised umbusaldusavaldused 

*13. märtsil avaldas neli Mustvee linnavolikogu liiget linnapea Mati Kepile esimest korda umbusaldust.

*Umbusaldusavaldusele olid alla kirjutanud Tatjana Kudina, Evdokia Abakanova, Anatolia Lunina ja Ignati Aganitš.

*Umbusaldamise põhjuseks toodi linnapea nõrka koostööd volikoguga.

*27. märtsi volikogu istungil teatas linnavolikogu liige ja revisjonikomisjoni esimees Evdokia Abakanova aga avalduse tagasivõtmisest.

*Mustvee eelmist linnapead Gennadi Kulkovi umbusaldati 2007. aasta 27. märtsil.

*Kulkovile pandi süüks vajakajäämist asjaajamises ja suhtlemises linna allasutuse juhtidega.

*Kulkovi umbusaldasid toona ka viimasele umbusaldusavaldusele alla kirjutanud Abakanova, Aganitš, Andres Kivimurd ja Lembit Kivimurd.

iii

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus