Umbusaldajad sundisid Kulkovi linnapea ametist lahkuma

 “Istung kulges pingelises ja üliemotsionaalses õhkkonnas. Oli nii Gennadi Kulkovi toetavaid kui ka kritiseerivaid sõnavõtte,” lausus pärast umbusaldamist Mustvee linnavolikogu esimees Tatjana Kudina.

Umbusaldusavalduse ette lugenud Reformierakonna esindaja Evdokia Abakanova märkis maakonnalehele, et linnapea Gennadi Kulkovi ametist tagandamiseks andsid põhjuse pikaajalised vajakajäämised linna juhtimises ja suhtlemises allasutuste juhtidega.

“Areng on kõikides valdkondades seiskunud, linnal on rohkesti võlgasid. Soovida jättis ka linnapea ja linnavolikogu vaheline koostöö,” ütles Evdokia Abakanova.

Umbusaldusavaldusele alla kirjutanud viie volikogu liikme hulgas olid peale tema Andres Kivimurd, Lembit Kivimurd, Ignati Aganit? ja Sergei Borodin. Viimane kandideeris pärast 2005. aasta kohalike volikogude valimisi Gennadi Kulkovi kõrval Mustvee linnapeaks. Volikogu istungil hääletasid umbusalduse poolt lisaks avaldusele alla kirjutanutele volikogu liige Ivan Tarelkin ning haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Fjodor Maspanov.

Paremaks või halvemaks?

Ekslinnapea Gennadi Kulkov selgitas: “Fjodor Maspanov kandideeris volikogusse minuga ühes valimisliidus ja kui mind linnapeaks valiti, sai tema asendusliikmena volikogusse. Nüüd ühines ta siis umbusaldajatega, aga ma aimasin seda ette.”

Fjodor Maspanov pidas oma hääletamise kommenteerimist varajaseks, kuid avaldas siiski arvamust, et elu Mustvees hakkab paremaks muutuma.

Gennadi Kulkov seevastu prognoosib, et praeguseks välja kujunenud olukord mõjub Mustvee käekäigule ja inimeste igapäevaelule pärssivalt.

“Investorid, kellel on plaan ehitada Mustveesse spaahotell ja esinduslik restoran ning võimaldada tööd paljudele inimestele, lubavad nüüd peatada investeeringud koolide ja lasteaia renoveerimiseks. Lasteaia renoveerimiseks lubati 1,1 miljonit krooni, kusjuures sada tuhat krooni on juba üle kantud. Nüüd võivad aga kaasajastamistööd pooleli jääda. Kahju on Mustvee inimestest, eriti noortest peredest ja lastest. Pealegi osutub komplikatsiooniks asjaolu, et volikogu ei kehtestatud spaahotelli ehitamiseks vajalikku detailplaneeringut, kuid põhjendusi selleks ei toodud,” lausus alates 2002. aastast Mustvee linnapeana töötanud Gennadi Kulkov.

Võtab aja maha

Kulkov kinnitas, et talle on tehtud juba mitmeid tööpakkumisi, kuid kõigepealt kavatseb ta aja maha võtta, sest kahe viimase aasta jooksul polevat tal puhkamisevõimalust olnud ning kogunenud pinged kippuvat ohustama ka tervist. Endine linnapea plaanitseb taastada ka oma staatuse Mustvee linnavolikogu liikmena.

Paari päeva pärast kogunevad Mustvee linnavolikogu liikmed nõupidamisele,  et arutada uue linnapea valimisega seotud küsimusi.

“Arutame, kellele teha ettepanek linnapeaks kandideerida ja ehk korraldame sobiva inimese leidmiseks ka konkursi. Uus linnapea peaks koostöös volikoguga otsustama ka investorite tegutsemisvõimalused Mustvees," märkis Evdokia Abakanova.

“Mina pean kõige olulisemaks linnapea ausust ja koostöövalmidust volikoguga,” lausus Andres Kivimurd, kes aastatel 2003-2005 oli Mustvee linnavolikogu esimees ja kuulus tollal Gennadi Kulkoviga ühte koalitsiooni.

Toimetuselt. Ekslinnapea Gennadi Kulkovi vahendusel jõudis toimetusse Mustveesse spaahotelli rajada kavatseva OÜ Epitome juhatuse liikme Ilona Josephsoni poolt 26. märtsil Mustvee linnavolikogule saadetud kiri või õigemini selle mitte just perfektsesse eesti keelde tõlgitud koopia. Muu hulgas on seal öeldud järgmist (kirjaviis on jäetud muutmata!):

?Tunnetame, et umbusaldus senise linnapea Gennadi Kulkovi vastu õnnestumise korral peatab linna poolt senised suhted meie ja meie poolt esindatavate investoritega, mistõttu oleme sunnitud olukorra selginemiseni peatama kõik senised toetusprojektid, mida oleme alustanud või alustamas (lasteaia renoveerimine, koolide toetamine).?

Öeldu kõlab tõesti üsna ähvardavalt. Samas võttis toimetusega eile ühendust OÜ Epitome avalike suhete juht Margus Metsaäär, kes kummutas väite, justkui seaks firma Mustvee projekti investeerimise sõltuvusse sellest, kas Gennadi Kulkov on linnapea või mitte.

?Kiri sai saadetud eelkõige selleks, et anda teada, et meie koostöö Gennadi Kulkoviga on igati sujunud ning et meie meelest on ta tegutsenud linna ja üldsuse, mitte isiklikest huvidest lähtudes,? ütles Margus Metsaäär. ?Kuulu järgi olevat näiteks hotelliala detailplaneeringu kinnitamine veninud osalt sellepärast, et mõned volikogu liikmed kahtlustavad, et linnapea toetus hotelliprojektile on tingitud tema isiklikest ärihuvidest. Selliseid ei tea me tal küll olevat. Ka maatüki ostsime hotelli tarvis tavalises korras ja turuhinnaga.?

Et investeeringu- ja toetusprojektid võimuvaakumi ajaks peatada tuleb, seda pidas Metsaäär loomulikuks: ei saa ju läbirääkimisi pidada, kui kellegagi läbi rääkida pole. Aga kui uus linnajuht paigas on ja soovib läbirääkimisi edasi pidada, pole OÜl Epitome midagi selle vastu.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus