Ümarlaud Jõgeval

Eile toimus Jõgeva riigimajas maakonna omavalitsuse, riigiasutuse ja maakondliku organisatsiooni juhtide ja esindajate ümarlaud. Põhiteemaks oli regionaal- ja kohalik haldus. Samuti arutleti ka riigiasutuste paiknemise üle Jõgevamaal ja regionaalselt Eestis.


Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Jõgeva talituse juhataja Taivo Tali rääkis teemal „Riigiasutuste regionaalne struktuur Jõgevamaal ja Eestis“. Rahandusministeeriumi regionaalvaldkonna väljakutsetest lähitulevikus kõneles ministeeriumi  regionaalhalduse osakonna juhataja Väino Tõemets. Ministeeriumi regionaalhalduspoliitika osakonna nõunik Sulev Valner arutles teemal „Haldusreformi kogemus ja hea kohalik valitsemine edaspidi”.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus