Üliõpilased külastasid Jõgevamaa hoolekandeasutusi

Möödunud reedel külastasid Jõgevamaa hoolekandeasutusi 75 Tartu Ülikoolis sotsiaaltööd, sotsiaalpoliitikat, sotsioloogiat ja eripedagoogikat õppivat tudengit. Paljudele oli see esimene kokkupuude sedalaadi asutuste ja praktilise sotsiaaltööga.

 

Sarnaseid õppekäike Jõgevamaale on ülikooli sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituut korraldanud oma esmakursuslastele juba 12 aastat. Seekord lõi ettevõtmises kaasa ka haridusteaduste instituut, kus koolitatakse eripedagooge.

Reedesel õppekäigul külastasid tudengid Siimustis tegutsevat Kiigemetsa Kooli, kus õpivad erivajadustega lapsed, Jõgeva Linna Sotsiaalmaja ja Jõgeva Sotsiaalkeskust Elukaar ning ASi Hoolekandeteenused Võisiku Hooldekodu. Omavalitsuse sotsiaaltööga tutvuti Jõgeva linnavalitsuse näitel.

Et tänavu on Tartu Ülikooli sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituudis esmakursuslasi erakordselt palju, tuli tudengid jagada kahte rühma, kes Jõgeva maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja asetäitja Aime Meltsase ja haridusnõuniku Heiki Sildniku kureerimisel küll mõlemad samu asutusi külastasid, ent erinevas järjekorras. Jõgeva sotsiaalmajas said tudengid näiteks teada, et seal ei leia öömaja üksnes kodutud, vaid seal pakutakse ka toetatud elamise teenust ja turvakodu teenust perevägivalla all kannatajatele. Ehkki sotsiaalmaja on mõeldud eelkõige Jõgeva linna abivajajate jaoks, on sinna mitmeil põhjusil sattunud inimesi kõigist Jõgevamaa omavalitsustest ning teistest maakondadestki, kusjuures kaugeltki kõik neist pole kodutud.

Hajameelne tudengineiu

Sihtasutuse Jõgeva Linna Sotsiaalmaja juhatuse esimehe Heiki Rosina sõnul on nende kliendiks olnud ka hajameelne tudengineiu, kes kogemata Jõgeval rongist maha astus ning hilise aja tõttu enam soovitud suunas sõitu jätkata ei saanud.

“Sotsiaalmajja öömajale tulla soovitas neiul politsei,” ütles Heiki Rosin. “Teistest omavalitsuste inimesed, kes vältimatut öömajateenust vajavad, suunabki meie juurde tavaliselt politsei, oma linna inimesed leiavad meid ise üles.”

“Kerge meie töö pole, aga nalja saab seda tehes tihemini kui arvata võiks,” lisas maja sotsiaaltöötaja Silvi Kerb.

Tudengite muljed külaskäigult Jõgevamaa sotsiaalasutustesse olid üldiselt head.

“Mina sain üllatavalt positiivseid elamusi Võisiku hooldekodust,” tõdes sotsiaaltööd ja sotsiaalpoliitikat õppiv tartlanna Helen Karu. “Õhustik oli mõnus ja kodune ega jätnud üldse haigla muljet.”

Hooldekodus, erikoolis ega sotsiaalmajas polnud Helen Karu varem käinud, seepärast pidas ta reedest õppekäiku väga vajalikuks. Sama kinnitas sotsioloogiat õppiv Võru noormees Lauri Tamm. “Üksnes teoreetiliste loengute kuulamisest jääb väheks, vaja on ka natuke praktikat,” ütles ta.

Valitud erialas polnud pettuda jõudnud kumbki küsitletud tudeng, vaid mõlemad märkisid, et sel alal tasub edasi õppida.

Järgneb joonistamisseminar

Tartu Ülikooli sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituudi sotsiaaltöö assistendi Reeli Sirotkina sõnul korraldatakse tudengitele taolisi õppekäike selleks, et nad saaksid ülevaate Eestis tegutsevatest hoolekandeasutustest. Jõgevamaa on valitud kõigil kaheteistkümnel aastal õppekäigu sihtkohaks sellepärast, et siin asuvad eri laadi hoolekandeasutused üsna lähestikku, samuti sellepärast, et Tartu ja Tallinna sotsiaalasutustesse satuvad tudengid edaspidi tõenäoliselt niikuinii, Jõgevamaa omade nägemine avardab aga pilti olulisel määral.

“Meil on õppekäikude korraldamisel kujunenud väga hea koostöö Jõgeva maavalitsusega, tudengid on aga sisuka päevaga alati rahule jäänud,” ütles Reeli Sirotkina. “Paljudele on see tõepoolest esimene kokkupuude hoolekandeasutustega. Nende külastamise käigus võib tudeng ära tunda, missuguse sihtrühmaga ta edaspidi tegelda tahaks või missuguse sihtrühmaga tegelemine talle hästi ei sobi. Sellest teadmisest võib edasiste valikute tegemisel kasu olla.”

Hoolekandeasutuste külastamisele järgneb Reeli Sirotkina sõnul nn joonistamisseminar. Tegemist on uudse loovmeetodiga: tudengid püüavad päeva jooksul saadud kogemused üles joonistada, individuaalsed kogemused koondatakse aga teemade järgi suurteks plakatiteks.

Nii mõnigi reedesel õppekäigul osalenud aga teistega koos Tartusse tagasi ei sõitnudki, vaid läks õhtul lihtsalt koju: Reeli Sirotkina sõnul õpib sotsiaalerialadel ka päris mitu Jõgevamaa noort.

i

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus