Ülikool tühistas õpetaja Lauri tiitli omaniku diplomi

Rein Maasild lõpetas 12 aastat tagasi Tartu ülikooli filosoofiateaduskonna täieliku kursuse pedagoogika erialal cum laude. Diplomi kehtetuks tunnistamise põhjuseks on, et Maasild oli esitanud ülikooli astumiseks võltsitud Tallinna pedagoogilise instituudi diplomi, asumaks omandama pedagoogikat kõrghariduse baasil ajalooteaduskonna IV kursuse kaugüliõpilasena. Tartu ülikooli õppe- ja üliõpilasosakonna juhataja Aune Valk ütles, et tegemist on väga haruldase juhtumiga. “Minu tööpraktikas tuleb selline asi esimest korda ette, et keegi võltsib sisseastumisdokumente. Leidsime, et korrektne käitumisviis on ülikoolil diplom tühistada. Tolleaegsete sisseastumiseeskirjade kohaselt ei oleks ta oma olemasoleva haridusega sisse Tabivere vallavanem Aare Aunap ütles, et Tabivere kooli direktor Rein Maasild esitas talle augusti lõpus lahkumisavalduse ja selgitas selle põhjusi. Alles pärast seda jõudis vallamajja ülikoolidiplomi tühistamise otsus. Aastal 1994, kui Maasild töötas Muuga koolis õpetajana, andis Arno Tali Sihtkapital talle esimese õpetaja Lauri tiitli. 11 aastat hiljem tunnistas Muuga kooli tolleaegne direktor Erika Tambi, et tiitel ei olnud saadud ausal teel. “Sihtkapitalist helistati mulle ja teatati, et kool on teinud taotluse tiitli andmiseks õpetaja Maasillale ja tema selle tiitli ka saab. Minu jaoks oli see suur üllatus, sest kool ei olnud seda taotlust teinud. Lähemal uurimisel selgus, et Rein Maasild oli võltsinud vajaminevad dokumendid ja õppealajuhataja, tema abikaasa Agnes Maasilla nõusolekul kinnitati võltsingud kooli nimel,” märkis Tambi. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus