Ülikiire internetiühendus jõuab metsaküladesse

PRIA kaudu saab taotleda investeeringutoetusi ülikiire internetivõrgu väljaehitamiseks hajapiirkondadesse. Aastaks 2015 on ülikiire internet saadaval ka igas metsakülas.

Ülikiire internetivõrgu väljaehitamine soodustab Eesti ühtlast arengut, aitab kaasa ettevõtluse kasvule maapiirkondades ja võimaldab luua ka uusi töökohti.

Põllumajanduslik tootmine ilma kaasaegset tehnoloogiat ja internetti kasutamata ei ole enam võimalik. Seetõttu on ülikiire ehk lairiba-internetiühenduse väljaehitamine seotud Eesti maaelu arengkavaga 2007-2013 (MAK), mida viib ellu põllumajandusministeerium.

Lairiba internetivõrguga plaanitakse aastaks 2015 katta kogu Eesti territoorium. Toetuste andmist selle väljaehitamiseks koordineerivad majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, põllumajandusministeerium ja siseministeerium. Põllumajandusministeerium koordineerib võrgu väljaehitamist Eesti hajaasustusega piirkondades ning selleks jagatakse taotlejatele

Terve riigi territooriumi katva internetivõrgu väljaehitamiseks tuleb paigaldada umbes 6000 km kaableid ja luua 1400 võrgu ühenduspunkti. Kogu töö on jagatud kaheks etapiks ning lõplik võrk valmib aastaks 2015.

Toetust saavad taotleda mittetulundusühingud ja sihtasutused, mille eesmärk on suunatud lairibaühendust võimaldava elektroonilise side võrgu loomisele ja arendamisele. Taotleda saab toetust maksimaalselt 500 000 eurot taotluse kohta ja toetusega saab hüvitada kuni 90 protsenti abikõlblikke kulusid.

Taotlusi võetakse vastu ajavahemikul 2. maist kuni 4. juulini PRIA keskuses või veebilehel:
/http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/kulaelu_arendamine/lairiba_2011
PRIA kaudu toetusi 6,39 miljoni euro ulatuses.

i

KRISTINE HINDRIKS, põllumajandusministeerium

blog comments powered by Disqus