Üleujutuste kui ka põuaperioodidega toime tulemiseks saab toetust

Peatselt on kohalikel omavalitsustel võimalik taotleda toetust kliima- ja energiakavade koostamiseks ning rohealade loomiseks linnades ja asulates. Lisaks avaneb taotlusvoor kombineeritud sademeveesüsteemide rajamiseks linnades ja asulates, kust on võimalik toetust taotleda ka vee-ettevõtetel.
Mõlema toetusmeetme määruse kavandile ootab Kliimaministeerium praegu tagasisidet.
Sademeveesüsteemide arendamiseks annab Euroopa Liit ligi 25 miljonit eurot ning kliima- ja energiakavade koostamiseks ning soojussaarte efekti leevendamiseks linnades ja alevites 3,25 miljonit eurot.
„Kliimamuutused sunnivad meid rinda pistma nii üleujutuste kui ka põuaga. Seepärast tuleks linnades ja alevites tegeleda soojussaare efekti ja sademevee üleujutuste leevendamisega ning rajada rohkem rohe- ja sinialasid,“ lausus Kliimaministeeriumi kliimaosakonna nõunik Maris Arro.
„Rohealad aitavad mitte üksi linnalist kliimat jahutada, vaid suurendavad ka elurikkust,“ sõnas Arro. „Soojussaarte tekkimise risk on kõrgem just linnades, kus on rohkesti soojust akumuleerivaid asfalt- ja bituumenpindasid.“
Kombineeritud sademeveesüsteemid aitavad vihmavalangute korral üleujutusi vähendada, kuivaperioodidel saaks aga kogutud sademevett kasutada teede ja tänavate puhastamiseks ning linnahaljastuse kastmiseks.
VOOREMAA

blog comments powered by Disqus