Üleskutse kõigile Riigikokku kandideerijatele!

Paul Kerese 100. sünniaastal 2016 elavnes koolides malehuvi. Sellest ajast on 7. jaanuar Eestis mitteametlik maletamise päev, mil mängivad partii malet koolis pinginaabrid ja sama tehakse paljudes kodudes. Eesti haridus- ja teadustrateegia aastateks 2020–2035 koostamisel on mõte viia koolidesse kohustuslik maleõpe.


Teen kõigile Riigikokku kandideerijatele ettepaneku kinkida oma kodukoolile üks komplekt malendeid, et õpilastel oleks võimalus vahetundidel maletada.

Soovitan kõigil harjutada malemängu nii enne Riigikogu valimisi kui ka edaspidi. 2016. aasta 7. jaanuaril maletasid Riigikogus töövabal päeval Vabaerakonna fraktsiooni liikmed.

Maletamine arendab iseseisvat mõtlemist, mis aitab riiki juhtida ja elus toime tulla.

HEINO LAIAPEA, algatuse „Maleta naabriga” autor

blog comments powered by Disqus