Üleriigiline vene keele festival võimaldas huvitavaid kohtumisi

Juba teist korda toimus Tallinna Tõnismäe reaalgümnaasiumis üleriigiline vene keele festival. See on kõige vanem vene kool Eestis. Festivalil osales 200 õpilast 37 koolist. Osavõtjad olid nii eesti kui ka vene koolide õpilased. Meie maakonnast osalesid seal Jõgeva Ühisgümnaasiumi 9.-12. klasside õpilased.

Festivali korraldajaks ja eestvedajaks olid Puškini Instituut, vene keele kui võõrkeele õpetajate assotsiatsioon ja Vene Föderatsiooni saatkond Eestis. Festivali avas Vene suursaadik Eestis Nikolai Uspenski. Tervitajate seas oli ka  Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja Irene Käosaar, Vene Kultuurikeskuse direktor Juri Poljakov. Loeti ka ette kultuuriminister Laine Jänese tervitus.

Huvi keeleõppe vastu suurenenud

Kõik kõnelejad rõhutasid, et haritud ja intelligentne inimene valdab võõrkeeli. Kuigi praegusel hetkel hinnatakse kõrgelt  inglise keelt, peame me oskama ja väärtustama ka teisi keeli, eriti oma naaberriikide omi.

Huvi vene keele õppimise vastu on suurenenud ja praegu õpib 60 protsenti meie üldhariduskoolide õpilastest teise võõrkeelena seda keelt.

Festival oli loominguline ja lustlik päev. Korraldajate poolt oli juba algselt niimoodi paika pandud, et üritus ei ole võistlus, millel pannakse punkte ja koostatakse pingerida. Meeskonnad moodustusid loosi teel ja nii olidki nii eesti kui ka vene koolide õpilased üheskoos rühmas. Ülesanded olid koostatud sellise arvestusega, et kõigil oli võimalus näidata oma loovust, fantaasiat ja ka oma keeleoskust. Kõik ülesanded valmisid rühmas kohapeal. Ühiselt pidi ka leidma esitamiseks sobivaima vormi. Kuna oli ikkagi vene keele festival, siis astuti loomulikult üles selles keeles.

“Soojenduseks” pidi iga rühm koos kiirkõnes lugema lause, näiteks: “Klara u Karla ukrala korallõ, a Karl u Klarõ ukral klarnet”. Pärast 10-minutilist ettevalmistust oli vaja esitada kas luuletus, laul või katkend muinasjutust.

Loominguliselt ja lustlikult

Loomingulisust  ja lustlikkust oli esinemistes palju. Saal suhtus kõikidesse esinejatesse heatahtlikult ja avaldas oma poolehoidu tugeva aplausiga. Lõpetuseks tehti ühine “Soovide lill”. Iga rühm kirjutas oma soovi või lihtsalt mõne hea mõtte ühele selle lille kroonlehele ja nendest pandi kokku ühine imekaunis heade soovide lill. Kõlama jäi mõte, et see üritus oli igati positiivne ja emotsionaalne ning peab kindlasti toimuma ka edaspidi.

Tänu headele toetajatele said kõik osavõtjad väärikad kingitused ja maitsva lõunasöögi.

Jõgeva Ühisgümnaasiumi õpilased hindasid festivali hästi korraldatuks. Nende sõnul päev ei veninud, oli lõbus ja leiti palju uusi sõpru. Meeldis, et nemad said praktiseerida vene keelt ja vene koolide õpilased eesti keelt. Tore oli oma eakaaslastega suhelda ja vene emakeelega eakaaslastest jäi igati meeldiv mulje. Avaldati ka arvamust, et sellised ettevõtmised on vajalikud rahvuste vaheliste suhete parandamiseks.

iii

LJUDMILA VAHTLA, Jõgeva ÜG vene keele õpetaja

blog comments powered by Disqus