Üleriigiline noorsootöö nädal peetakse 1.– 7. detsembrini


Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) eestvedamisel toimub 1.–7. detsembril neljas üle-eestiline noorsootöö nädal. Noorsootöö nädala üldeesmärk on anda noorsootöö tegijatele üleriigiline võimalus nende poolt tehtavat hea tööd esile tõsta kohalikul ja riiklikul tasandil nii otsustajate kui ka laiema avalikkuse silmis. Tänavuse aasta teema on “Noorsootöö kaasab mind”.

Noorsootöö nädala teemaga “Noorsootöö kaasab mind” soovib ENTK tähelepanu pöörata noorte suuremale kaasamisele noorsootöösse, sh noorsootööle kui noorte ebavõrdsuse vähendajale. Igale noorele peaks leiduma oma noorsootöö – hobi, huviala, tegevuse, mis talle huvi pakub, teda inspireerib ja arendab, mis aitab temal ennast väljendada, võimaldab ühtekuuluvustunnet oma huvi- või tegevuskaaslastega, võimaldab kujundada oma kodukohta ja tunnetada end kogukonna liikmena, aitab toime tulla oma tänaste väljakutsete ja probleemidega ning keskkond, kus jagada oma rõõme ja võite.

Noorsootöös ei ole tähtis, kes sa oled, oled sa linnast või maalt, majanduslikult kindlustatud või mitte, julge või häbelik, kogenud või alustaja. See kaasab kõiki noori ning püüab leida võimalusi, kuidas iga noore jaoks oleks noorsootöö kättesaadav ja jõukohane.

Kampaanias osalevad noortekeskused (novembri alguse seisuga üle 20 noortekeskuse) teadvustavad noortekeskuste tegevuse sügavamat eesmärki nii poliitikutele, lapsevanematele kui ka kõikidele teistele kogukonna liikmetele.

MARGE TASUR

blog comments powered by Disqus