Üle-eestiline tunnustus Põltsamaa Ühisgümnaasiumile

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi konkursile esitatud projekti “Õpime õues? eesmärgiks oli arendada õpilaste ökoloogilist teadlikkust ja mõjutada õpilaste suhtumist keskkonda. Muuhulgas on projekti tulemusena valminud infopostidega tähistatud õpperada, mis on abiks kooli ja linna ümbruse tutvustamisel ning aitab väärtustada ja hoida linna keskkonda. Projekti kirjutas kooli projektijuht Annika Kallasmaa. Koos õppealajuhataja, aineõpetajate ja klassiõpetajatega kavandati kooli õpperada, mis võimaldab õues avastusõpet korraldada.

                Peale Põltsamaa Ühisgümnaasiumi tunnistati tänavuse konkursi laureaatideks Keila lasteaed, Haljala Gümnaasium, Tallinna Ülikooli tööõpetuse osakond, Saaremaa Ühisgümnaasium ja Tallinna Ülikooli Haapsalu kolled?.

                Möödunud aastal tuli viiest laureaaditiitlist kaks samuti Põltsamaale. Ühe pälvis Põltsamaa Ühisgümnaasium metoodikakogumiku “Õpilane õppijana: võimalusi õpiedutuse vähendamiseks” eest, teise Põltsamaa lasteaed Mari looduslaagri “Avastame suvise looduse rikkusi” korraldamise eest. Konkursi eesmärgiks on väärtustada ja tunnustada koolide ja koolieelsete lasteasutuste innovaatilisi ettevõtmisi ning levitada erinevate positiivsete algatuste ja projektide väärtuslikke kogemusi.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus