Üle-eestiline tunnustus Põltsamaa Ühisgümnaasiumile

Kolmandat aastat järjest haridus- ja teadusministeeriumi korraldatud konkursile esitati sellel aastal kakskümmend kaheksa tööd. Konkursi eesmärgiks on väärtustada ja tunnustada koolide ja koolieelsete lasteasutuste innovaatilisi ettevõtmisi ning levitada erinevate positiivsete algatuste ja projektide väärtuslikke kogemusi.

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi konkursile esitatud projekti “Õpime õues? eesmärgiks oli arendada õpilaste ökoloogilist teadlikkust ja mõjutada õpilaste suhtumist keskkonda. Muu hulgas on projekti tulemusena valminud infopostidega tähistatud õpperada, mis on abiks kooli ja linna ümbruse tutvustamisel ning aitab väärtustada ja hoida linna keskkonda.

Projekt “Õpime õues” põhineb keskkonnaalaste teadmiste süvendamisel ja keskkondliku tervise suuremal teadvustamisel. Olulisel kohal on õues värskes õhus viibimine ning erinevate õppeainete õues õpetamise võimalused. On püütud ära kasutada väljaspool klassiruumi olevat kohalikku eripära. Projekti kirjutas Annika Kallasmaa. Koos õppealajuhataja, aineõpetajate ja klassiõpetajatega kavandati kooli õpperada, mis võimaldab õues avastusõpet korraldada.

Peale Põltsamaa Ühisgümnaasiumi tunnistati tänavuse konkursi laureaatideks Keila lasteaed, Haljala Gümnaasium, Tallinna Ülikooli tööõpetuse osakond, Saaremaa Ühisgümnaasium ja Tallinna Ülikooli Haapsalu kolled?. Kahe eelnenud aastaga on konkursile “Õppeaasta Väärt Tegu” esitatud üle neljakümne töö nii lasteaedadelt, koolidelt kui ka teistelt ettevõtetelt ja asutustelt. Möödunud aastal tuli viiest laureaaditiitlist kaks samuti Põltsamaale. Ühe pälvis Põltsamaa Ühisgümnaasium metoodikakogumiku “Õpilane õppijana: võimalusi õpiedutuse vähendamiseks” eest, teise Põltsamaa lasteaed Mari looduslaagri “Avastame suvise looduse rikkusi” korraldamise eest.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus