Ulatame lasteaedadele abikäe

Viimasel kümnendil on Eesti erinevatesse nurkadesse ehitatud mitmeid moodsaid lasteaedu, kus mudilased end tõepoolest hästi tunnevad. Aga nende kaunite uute hoonete kõrval leiab igast maakonnast ka lagunevate fassaadidega ja päevi näinud mänguväljakutega maju, kus põrandad “lainetavad”.

Sadade noorte perede jaoks on veelgi tõsisemaks probleemiks see, et pea pooltes kohalikes omavalitsustes ei jätku lasteaiakohti. Muret teeb ka rühmade liigne suurus ning samuti see, et lasteaedades napib nii mänguasju kui õppevahendeid.  

Vahendan siinkohal ühe lasteaia direktori kirja, tema lahkel loal muidugi: “Lapsevanemad on püüdnud omalt poolt nii palju aidata, kui võimalik. Oleme organiseerinud ühiseid talguid õueala korrastamiseks ja õuevahendite paigaldamiseks, piirdeaia ehitamiseks. Remonditöid vanemate abiga pole me teinud, kuna meie maja tervikuna vajab tõsist remonti alates kogu elektrijuhtmestiku väljavahetamisest kuni mööbli uuendamiseni. Pisiremondiga meie hoones enam hakkama ei ole võimalik saada. Üksikud lapsevanemad on toonud lasteaeda annetuse korras mänguasju, aga ka joonistuspabereid ja muid käeliseks tegevuseks vaja minevaid vahendeid. Oleme püüdnud väga kokkuhoidlikult neid kasutada, aga vajadus oleks suurem, eriti nendel lastel, kes on pärit suurtest peredest ja kus vanemad töötud. Igasuguse abi üle oleksime väga õnnelikud. Huvitegevuse (ringide) tarbeks ei ole meie lasteaia eelarves sentigi raha. Kõik ringid, mida oleme saanud organiseerida, on vanemad ise kinni maksnud. Võib-olla tuli kirjeldus liiga pikk ja mõneti kurblik, aga selline see meie elu ühes maakohas on. Samas oleme ise kogu personaliga optimistlikud ning tuleviku suhtes positiivselt meelestatud, sest lapsed on meil fantastilised ning rõõm nendest varjutab kõik majanduslikud mured.”

Sarnase sisuga kirju saabus minu postkasti pärast seda, kui Noored Sotsiaaldemokraadid võtsid lasteaedadega ühendust, et saada täpsemat ülevaadet nende olukorrast. Anname endale aru, et ei lasteaiajärjekordade vähendamine ega ka teiste süvaprobleemide lahendamine pole otseselt meie võimuses. Aga üht-teist on võimalik alati ära teha!

Olukorra leevendamiseks algatasid Noored Sotsiaaldemokaadid kampaania “Aita lapsel olla loov!”, et juhtida avalikkuse tähelepanu lasteaedade raskustele ning abistada neid puudu olevate vahendite muretsemisel. Oma ettevõtmise raames kogume laste käeliseks tegevuseks hädavajalikku: paberit, pliiatseid, plastiliini, värve, liimi, savi jne Ikka selleks, et parandada laste arenguvõimalusi ja aidata nende annet esile tuua.

Meile annab indu ja jaksu juurde see, et hoolimata alushariduse paljudest murekohtadest, on lasteaiaõpetajad ise ääretult positiivsed ja teevad pühendunult oma tööd. Suureks toeks on ka need lastevanemad, kes suudavad ja tahavad oma lapse lasteaeda toetada kas remonditöödega või mööbli ja õppevahendite hankimisega.

Lasteaed on haridusasutus, kus peavad olema head tingimused nii õppimiseks kui kasvamiseks. Tänane vildakas rahastamissüsteem tekitab paratamatult küsimuse, kas lapse lasteaias käimine pole vahel mitte vanemate eralõbu? Meie põhjanaabrite juures on seevastu kogu lapse haridustee tagatud korraliku riikliku rahastamisega. Laste ja ka väikelaste juurdepääs hea hariduse juurde ei tohi sõltuda nende emade-isade majanduslikest võimalustest.

Meie üle-eestiline kampaania “Aita lapsel olla loov!” kestab detsembri alguseni. Tänaseks on sellega liitunud enam kui 130 noort. Need, kes soovivad samuti kampaaniasse panustada, leiavad rohkem infot siit: http://lasteaiad.noorsots.ee/

i

REILI RAND

blog comments powered by Disqus