Üksi elava pensionäri toetust sai eile 89 900 inimest

Sotsiaalkindlustusamet maksis eile ligi 89 900 inimesele kokku üle 10,3 miljoni euro üksi elava pensionäri toetust. Toetus makstakse välja koos oktoobrikuu pensioniga.


Sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna juhi Kati Kümniku sõnul on amet seda toetust maksnud neli viimast aastat. „Inimeste teadlikkus toetuse saamise tingimustest on aasta-aastalt kasvanud ja hea meel on selle üle, et ka rahvastikuregistri andmed, mille alusel me seda toetust maksame, on korrektsemad.“
„Samas on see endiselt kõige sagedasem põhjus, miks inimene toetusest ilma jääb, sest registris olevad andmed näitavad, et eluruumis elab siiski veel keegi,“ rääkis Kümnik.
„Enda eluruumi andmeid soovitame kontrollida otse rahvastikuregistrist, kus on näha, kes inimesega samale aadressile veel sisse on kirjutatud. Meie saame küll kinnitada, kas inimene elab rahvastikuregistri andmetel üksi, kuid teiste samal aadressil elavate inimeste kohta täpseid andmeid ei ole meil õigust välja anda,“ rääkis ta.
Toetuse saajate arv on aasta-aastalt kasvanud. 2018. aastal sai toetust veidi üle 79 800 inimese. Eelmisel aastal oli toetuse saajaid 87 500.
2020. aasta toetusesaajatest veidi üle 80 200 on need, kes said toetust ka 2019. aastal.
115-eurost toetust makstakse korra aastas neile, kes on ajavahemikus 1. aprillist 30. septembrini vanaduspensionieas, kelle vanaduspension on alla 582 euro ja kes elavad rahvastikuregistri andmetel üksi.
VOOREMAA

blog comments powered by Disqus