Üks või kaks lasteaeda, selles on küsimus

Põltsamaa vallavolikogule üle antud 250 allkirjaga pöördumises soovitakse senise kahe lasteaia asemele rajada üks uus nüüdisaegne hoone, mis vastaks kõikidele nõuetele, sest niigi pingelises rahalises olukorras pole vana hoone renoveerimisel sügavamat mõtet. Argumente, mis seda seisukohta toetavad, on piisavalt.

Ajal, mil Palamusel valmis värske, kõiki tänapäevaseid nõudeid ja kaasaegsust aktsepteeriv lasteaed, vireletakse Põltsamaa kahe lasteaiahoonega, kusjuures mõlemad on lapsevanemate hinnangul oma aja ära elanud. Allkirja andnute sõnul võiks Tõrukese hoone renoveerimisega veidi oodata, kuni mõeldakse, milline võiks olla parim lahendus.

Üles on kerkinud ka mõte, et Põltsamaal võiks kooli, lasteaiahoone, spordisaali ja muusikakooli koosmõjul sündida hariduslinnak, kus kõik oleks õpilasele käe-jala juures ning pärast koolipäeva oleksid huviringid ja sportimisvõimalused kohe lähedal. See nõuaks küll omajagu raha, kui sinna kerkiks ka uus lasteaiahoone, samuti kuluks piisavalt palju aega.

Lapsevanemad on kursis Põltsamaa valla eelarvestrateegiaga ning teavad, et kui lasteaia Tõruke renoveerimiseks laenu võtta, on teiste vallale vajalike investeeringute võimekus ja jätkusuutlikkus kahtluse all. Koolimaju ja lasteaiahooneid, kuhu on tarvis investeerida, on Põltsamaa vallas teisigi, rääkimata muudest objektidest. Praegu tekkinud olukord paneb põltsamaalased küsima, kas minna edasi kahe amortiseerunud või ühe uue lasteaiahoonega.

blog comments powered by Disqus