Üks mees juhib kaht Peipsiäärset omavalitsust

Juba enne jaanipäeva ehk 21. juunil valisid Kallaste linnavolinikud linnapeaks volikogu liikme ja Peipsiääre vallavanema ametit pidava Aleksandr Širokovi.


Rahandusministeeriumi regionaalarengu osakonna õigusnõunik Olivia Taluste märkis, et vallavanema ja linnapea tegevuspiiranguid reguleerib kohaliku omavalitsuse korralduse seadus. “Seadus ei piira sama isiku poolt kahe omavalitsuse juhtimist, kui volikogu on vallavanema või linnapea sellise tegevuse heaks kiitnud. Seaduse järgi ei tohi vallavanem või linnapea olla ühelgi muul sama omavalitsuse valitaval või nimetataval ametikohal. Samas võib volikogu keelata ka n-ö kahel toolil istumise.”

Kallaste linnavolikogu avaldas 29. mail umbusaldust linnapea Gennadi Kulkovile ning vabastas ta viie poolt ja nelja vastuhäälega ametist.

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus