Üks meediapäev 2004 ehk mida vaatasin, kuulasin ja lugesin kolmapäeval, 8. detsembril

Meediapäeva vabas vormis kirjeldused ja arutlused on oodatud igas vanuses inimestelt ? noortel ja vanadelt. Soovime, et teeksid sel päeval märkmeid oma meediakogemuse kohta ja paneksid selle kirja. Mida vaatasid, kuulasid ja lugesid (kirjutasid internetis) sel päeval, milliseid avastusi ja tähelepanekuid tegid, milliseid mõtteid ja tundeid meedia Sinus äratas. Kirjutise pikkus on vaba, võimalusel palume jätta vasakust servast ruumi köitmiseks.

Uuring Meediapäev toimus esimest korda aasta tagasi, möödunud aasta novembris. Osavõtt oli väga aktiivne ? kokku osales 325 inimest vanuses 13-81aastat. Tänavu on Meediapäev rahvusvaheline ? lisaks Eestile toimub sarnane uuring samal päeval ka Lätis, Leedus ja Valgevenes. Eelmisel aastl saadetud kirjatöödest on poolsada kõige tähelepanuväärsemat kohe ilmumas raamatuna. Tekstid on kirjutatud väga erineva lähenemisnurga alt ning ei piirdu ainult meediatarbimisega, vaid on läbi põimunud isiklikest kogemustest, unistustest, väärtushinnangutest, eelistustest ja kõigest muust, mis meid ühiskonnas mõjutab.

Esseesid võib saata kas posti teel (aadress: Postkast 6, 50002, Tartu) või e-postiga aadressile meediapaev@jrnl.ut.ee. Kirjutised palume saata hiljemalt 19. detsembriks. Kindlasti palume lisada ka autori kontaktandmed ning sünniaasta, võimalusel ka elektronposti aadressi.

Kogutavad meediapäevikud ja märkmed antakse teadurite kasutusse Tartu Ülikooli meedia õppetoolis. Hiljem need arhiveeritakse vastaja nime all Eesti Kirjandusmuuseumi käsikirjaarhiivis Meediapäeva koguna, kus need on uurijate kasutuses. Kirjutistest koostatakse kogumik. Väljaandesse valitud kirjutajatelt palutakse eraldi avaldamisluba. Kõikide vastajate vahel jagatakse märtsis 2005 kümme preemiat. Võidust teatatakse personaalselt.

Lisainformatsiooni on võimalik saada projekti koduleheküljelt www.jrnl.ut.ee/meediapaev, või projekti koordinaatorilt Maarja Lõhmuselt (telefon 737 5190 või e-post: maarja.lohmus@ut.ee).

Värsket vaimu ja head kirjutamist!

MARGUS MERE

blog comments powered by Disqus