Ujumise algõppele eraldati tänavu 5372 eurot

Jõgeva maavanem kinnitas ujumise algõppe läbiviimiseks tänavusest riigieelarvest eraldatud toetuse jaotuse. Riikliku õppekava kehalise kasvatuse ainekavas oleva esimese kooliastme kohustusliku ujumise algõppe läbiviimiseks eraldati Jõgeva maakonnale riigieelarvest 5372 eurot, Jõgeva vallavalitsuse hallatav asutus Kuremaa Ujula saab maavanema korralduse kohaselt sellest 4270 eurot ning Põltsamaa ujulas ujumise algõpetust korraldav sihtasutus Põltsamaa Sport 1102 eurot.

Toetuse saajatega sõlmitud lepingute kohaselt viiakse ujumise algõpe läbi käesoleva aasta aprillist detsembrini, toetust võib kasutada ujumise algõppe treenerite/juhendatajate töötasude, ujula ekspluatatsioonikulude, õpilaste transpordikulude katmiseks ning ujumise algõppe täiendkoolituse korraldamiseks.

Jõgevamaal saavad esimese kooliastme kohustuslikku ujumise algõpet teise klassi õpilased, kokku 24 tundi kestva algõppekursuse järel peab õpilane suutma vabalt valitud stiilis ujuda 25 meetrit. Jõgevamaa koolides õpib käesoleval õppeaastal teises klassis 278 last, neist 221 saavad ujumise algõpet Kuremaa ning 57 Põltsamaa ujulas. 

MATI ALEV

blog comments powered by Disqus