Uhke relvaomanik, kuid kas ka seaduse silmis?

 

Relvad on ajast aega teeninud nii ausate kui ebaausate inimeste huve. Kahtlemata oleks suur rumalus minna mustadele tegudele oma nimele registreeritud relvaga, sest tänapäeva kriminalistika leiab relva omaniku ruttu üles. Seetõttu otsitakse selliste tegude jaoks registreerimata relvi ja neid ei saa osta poest. Registreerimata relvad satuvad ringlusse leidudena vanadest lahingupaikadest, hoonete renoveerimisel leituna või muretsetakse need inimeste käest, kes pärast omaniku surma pole osanud relvaga midagi peale hakata. Muretsemiseks on politseil seega põhjust küllaga. Suurendamaks meie kõigi turvatunnet ja raskendamaks kurjategijate tegevust, kuulutas Lõuna Politseiprefektuur 2004. aasta jõulude ajal välja kampaania ?Jõulud ohutuks? just selliste leidrelvade registreerimiseks. Kampaania tulemusena anti politseile arvele võtmiseks üle 165 tulirelva. Neist 81 tulirelva olid varem registreerimata ja 63 juhul said leidjad pärast vajalike toimingute tegemist relvad koos relvaloaga tagasi. Üheksa relva muudeti omanike soovil suveniirrelvadeks ja 12 relva olid aja jooksul sedavõrd kannatada saanud, et olime sunnitud nad ohutuse pärast hävitamisele saatma. Aegunud lubadega relvi toodi kampaania jooksul ära 84 ja neist 38 on taastanud oma relvaloa kehtivuse. Teistel juhtudel läksid relvad müüki.

Kuigi eelmisel aastal korraldatud relvade registreerimise kampaania õnnestus üle ootuste hästi, oli ikkagi inimesi, kes kahtlesid ega julgenud relvaga välja ilmuda. Seetõttu viib Lõuna Politseiprefektuur relvade legaliseerimise kampaania ?Jõulud ohutuks? läbi ka sellel aastal, kutsudes inimesi 28. novembrist 30. Detsembrini üles tooma politseisse relvi, mis mingil põhjusel on registreerimata. Politsei kontrollib relvade tehnilist seisukorda ja aitab tulirelva seaduslikult registreerida või organiseerib soovi korral selle müügi. Samuti on relvaloaomanikke, kes on kiire elutempo juures unustanud seda õigeaegselt vahetada. Avaldus relvaloa vahetamiseks tuleb esitada vähemalt üks kuu enne selle aegumist. Leitud tulirelvaga ja vananenud relvaloaga kampaania ajal politsei poole pöördunuid ei karistata, küll aga ei saa karistusest üle ega ümber pärast kampaania lõppu.

Loa vahetamiseks on vaja esitada avaldus, arstitõend, foto ja kviitung riigilõivu tasumise kohta. Kui loa kehtivus on juba lõppenud, pole seda enam võimalik ümber vahetada. Uue relvaloa saamiseks tuleb sellisel juhul sooritada eksam.

Mõni illegaalse relva omanik võib küsida, et miks ta peaks oma hästi peidetud relva politseisse tooma. Elu on sageli täis pimedaid juhuseid ja valedesse kätesse sattunud relv võib tekitada palju pahandust. Selle võib peidikust leida laps või sissetungija. Samuti näeb seadus registreerimata relva omamise eest ette karistuse. Viimase aja kohtupraktikast meenub aga üks markantne juhtum, kus isik sai karistada ainult ühe padruni ebaseadusliku hoidmise eest.

Esimesest advendist kuni 30. detsembrini 2005 kestva kampaania ajal saab relva ja relvaloaga pöörduda Lõuna Politseiprefektuuri lubade talituse töötajate poole.

Jõgeva politseijaoskonna relvalubade inspektor Maie Kabin asub alates detsembrikuust Põltsamaa konstaablijaoskonnas. Kodanike vastuvõtt toimub Põltsamaal reedeti 9-12, info telefonil 7751134 või 5268683.

Jõgeva politseijaoskonnas toimub relvalubade inspektori vastuvõtt alates detsembrist kaks korda nädalas ? teisipäeviti ja neljapäeviti (T 9-12, N 13-15). Info telefonil 7768437.

Allen Leego,
Lõuna Politseiprefektuuri lubade talituse juhtivkonstaabel

blog comments powered by Disqus