Ühisreidi tulemused andsid lootust

Keskkonnainspektsiooni Jõgevamaa büroo kontrollis  koos päästeameti lõuna päästekeskuse Jõgeva päästepiirkonna töötajatega lõkketegemist. Ühisreidi eesmärk oli kontrollida ohutut tuletegemist ja tuvastada kulupõletamist, mis on aastaringselt keelatud.

Kontroll viidi läbi päästeameti sõidukitega, kaasas olid keskkonnakaitse inspektorid. Maakond jagati neljaks osaks ja  sõideti ringi nelja autoga.

Esimene patrull sõitis marsruudil Jõgeva-Laiuse-Kantküla-Sadala-Vaiatu-Torma-Tõikvere-Rääbise-Jõgeva. Piirkonnas  leiti põlemas 14 lõket, millest kaks olid nõuetekohased, kaks aga järelevalveta jäetud. Ühe lõkke juurde lasid inspektorid tuua vajalikud tulekustutusvahendid ning teise lõkke Kantkülas lasid kustutada, sest see asus hoonele liiga lähedal.

Teine patrull sõitis marsruudil Jõgeva-Palamuse-Saare-Pala-Alatskivi-Pataste-Kassinurme-Jõgeva. Piirkonnas tuvastati kolm lõket, iga juures viibis inimene. Ühe lõkke juurde lasid inspektorid tuua tule kustutamiseks vett.

Kolmas patrull sõitis marsruudil Jõgeva-Siimusti-Saduküla-Pikknurme-Umbusi-Puurmani-Jõgeva. Piirkonnas leiti põlemas seitse lõket, millest kolm vastasid nõuetele. Kahe lõkke juurde lasi inspektor tuua tulekustutusvahendid ning kaks lõket lasi kustutada, sest ühes põletati porolooni (Jõgeva vallas) ja teine lõke oli jäetud järelevalveta (Puurmani põllumajandusühistu territooriumil). Järelevalveta lõkke juures ja Umbusi külas tuvastati ka jäätmehunnikud, mille kohta tehakse järelkontroll.

Neljas patrull sõitis marsruudil Jõgeva-Aidu-Luige-Pajusi-Põltsamaa-Umbusi-Saduküla-Siimusti-Kassinurme-Ellakvere-Jõgeva.  Seitsmest põlenud lõkkest kaks olid nõuetekohased. Kolme lõkke juurde lasi inspektor tuua tulekustutusvahendid ning kaks lõket

(Pisisaare külas ja Mällikvere külas) lasi kustutada, kuna need asusid hoonetele liiga lähedal. Lõkete tegijatele selgitati tuleohutusnõudeid ja neile anti tuleohutuse kohta käiv infoleht.

Päästeameti lõuna päästekeskuse Jõgeva päästepiirkonna juhataja Jüri Alandi hinnangul olid pooled lõkketegijad ohtudest teadlikud, pooltele tuli sõnad peale lugeda, kaks lõket kästi ära kustutada, sest need olid tehtud hoonetele liiga lähedale. “Selgitasime inimestele ohutusnõudeid ja jäi mulje, et nad said aru.”

Alandi hinnangul kiputakse lõkkesse viskama igasugust pahna alates vanadest madratsitest. Tema sõnul on inimestel kohati raske mõista, et taolisi asju ei pea põletama. “Teeme selgitustööd edasi, keskkonnainspektsiooni Jõgevamaa bürooga on meil hea koostöö, inimeste hulk, keda koos teavitame, suureneb. Jõgevamaa büroo juht Dora Kukk on väga aktiivne inimene, koos tegutsedes saame selgitustööd paremini korraldada,” kinnitas ta.

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus