Ühisrahastuse võlu ja valuga tuleb arvestada

Enne ühisrahastusse investeerimist tuleks hoolikalt läbi mõelda, millised riskid võivad sellega kaasneda. Muu hulgas tuleks kontrollida, kes on teenuseosutaja ning tutvuda konkreetse pakkumise sisu ja tingimustega.


Ühisrahastus on üha enam populaarsust koguv ettevõtlusvorm, mis ühelt poolt on kasulik väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, võimaldades ühisrahastusplatvormi kaudu kaasata kapitali, ja teiselt poolt jaeinvestoritele, kellele pakutakse võimalust teenida tulu ka väiksemaid summasid investeerides. Ühisrahastus pakub alternatiivseid võimalusi klassikalistele finantsteenustele ja aitab tugevdada konkurentsi finantsteenuste turul.
Ühisrahastusteenuse, nagu iga teise finantsteenuse kasutamisel võiks meeles pidada vanarahva tarkust: üheksa korda mõõda ja siis lõika. Eesti turul tegutseb teadaolevalt mitukümmend selle valdkonna ettevõtjat, kellest mõned on pälvinud ka FinanceEstonia hea tava märgise, mis näitab ettevõtte jätkusuutlikku ja vastutustundlikku majandamist.
Mõned ühisrahastusplatvormid alluvad ka finantsinspektsiooni järelevalvele, omades näiteks krediidivahendaja tegevusluba. Kindlust andvaid tegureid on teisigi ja need tuleks enda jaoks leida. Näiteks see, et ettevõtte esindajad suhtlevad aktiivselt investoritega ning jagavad neile operatiivselt olulist ja tõest infot.
Meeles tuleb pidada, et tegemist on käesoleval ajal suures osas õiguslikult reguleerimata valdkonnaga. Euroopa Liidu tasemel on asjaomase regulatsiooni põhimõtetes saavutatud poliitiline kokkulepe, mille tekst avalikustatakse eelduste kohaselt käesoleva aasta suvel. Kuna see määrus ei hakka kohalduma kõikidele ühisrahastusteenuse pakkujatele ja jätab liikmesriikidele mitmeid valikukohti, on ka Eestis kavandamisel asjaomane regulatsioon, mille eelnõu konsultatsioon jääb aasta teise poolde.
Enne ELi asjaomase määruse jõustumist ja riigisisese regulatsiooni vastuvõtmist paneme kõikidele investoritele südamele, et enne ühisrahastusteenuse kasutamist tuleks teha taustakontroll, mille käigus hinnata muu hulgas, kui kaua ettevõte on tegutsenud, kes on selle juhid ja milline on platvormile antud tagasiside meedias. Lisaks tuleb hoolikalt tutvuda ka investeerimislepingu ja/või -objektiga ning vajaduse korral küsida platvormilt lisainfot.
Samamoodi tuleks läbi mõelda mustemad stsenaariumid ja hinnata, kui suurt rahalist kaotust ühisrahastusse investeerija saab enda jaoks lubada. Väga skeptiliselt tasuks suhtuda pakkumistesse, mis lubavad kiiret rikastumist. Kelmuse ehk pettuse või selle põhjendatud kahtluse korral tuleks ühendust võtta politsei- ja piirivalveametiga.

Paula Soontaga, rahandusministeeriumi
finantsturgude poliitika osakonna jurist

blog comments powered by Disqus