Ühisrahast eurost telefonitsi

Käesoleva aasta alguses alustasid Rahandusministeerium ja Eesti Pank eestimaalaste teavitamist, kuidas toimub ühisraha euro kasutuselevõtt. Selleks avati internetilehekülg euro.eesti.ee ning hiljuti jõudsid paljudesse postkastidesse ühisraha tutvustavad bro?üürid ?Tere, euro?.

Rahvusraamatukogus asuv tasuta numbriga euroinfo telefon 800 3330 on valitsusasutuste euroteavituskampaania partner. Euroinfo telefonilt võib küsida kõikide Euroopa Liidu tegevusvaldkondade kohta, kuid hiljutised küsimused puudutavad suuresti ühisraha tulekut.

?Millal euro tuleb?? on üks sagedasi küsimusi. Sellele täna veel vastust ei ole, kuna Eesti riik ei täida hetkel rahaliidu liikmeks saamise kõiki kriteeriume. Seega võib euro kasutuselevõtt toimuda näiteks aastal 2008 või veelgi hiljem. Valitsus on siiski eesmärgiks seadnud 1. jaanuari 2008.

?Milleks hindu juba praegu paralleelselt näidata?? on üks loogilisi telefonikõne jätke. Tegelikult ei ole kaupmeestel veel kohustust hindu paralleelselt nii Eesti kroonides kui eurodes näidata. Kuid seda tasub teha, et silm harjuks nägema, et 6 krooni ja 10 sendine piimapakk hakkab pärast euro kasutuselevõttu maksma 39 eurosenti. Juuni lõpus vastu võetud majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus selgitab, kuidas need ettevõtjad, kes soovivad hindu mõlemas valuutas näidata, peavad alates 1. septembrist arvutama ja ümardama hindu eurodeks. Kaupade ja teenuste hindade näitamine nii Eesti kroonides kui eurodes muutub kõikidele ettevõtjatele kohustuslikuks 6 kuud enne eurole ülemineku päeva, mis ei ole tänaseks teada.

Hinnatõusu kartus on euroinfo telefonile helistajate sagedane mure. Selle üle, kas just rahvusvaluutalt eurole üleminek hinnatõusu põhjustab on spekuleeritud tänaste rahaliidu liikmete näitel küllalt. Kuid Eesti oludes võiks tähelepanu pöörata ka sellele, et üks rahaliidu liikmeks saamise kriteeriume näeb ette hindade stabiilsuse ehk madala inflatsiooni. Sellele kaasa aitamiseks on tulnud valitsusel näiteks edasi lükata alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi tõus. Seega tuleb meeles pidada, et vajalikke aktsiisitõuse ei jäetud ära, vaid lükati edasi, kuniks euroalaga ühinemise otsus on tehtud. Hiljem need aktsiisihinna muutused toimuvad ning mitte seetõttu, et rahatäheks on krooni asemel euro.

Rahandusministeeriumi ning Eesti Panga väljaantud bro?üürile on vahetult enne eurole üleminekut lisaks tulemas praktilisema sisuga trükis, mis aitab mõista rahavahetuse protsessi. Samuti oodatakse jätkuvalt euroinfo telefoni tasuta numbril 800 3330 küsimusi Euroopa Liidu, sealhulgas ühisraha teemadel.

Õnne Mets
Euroinfo telefoni projektijuht

blog comments powered by Disqus