Ühiskondlik lepe uueneb

Eile oli Ühiskondliku Leppe Foorumi aastakoosolekul kõne all ühiskondliku leppe uuendamine. Vabariigi President Arnold Rüütel esines aastakoosolekul pikema kõnega.

Ühiskondliku Leppe Sihtasutuse juhatuse esimees Andra Veidemann võttis kokku leppe möödunud aasta tegevuse, puudutades olulisemaid arenguid, mida ühiskondliku leppe protsess on Eestis oma kolme tegevusaasta jooksul aidanud kujundada.

Seejärel arutasid leppe osapooled Ühiskondliku Leppe uuendamist ja täiendamist. Leppe uuendamist näeb ette 2003. aastal allkirjastatud Ühiskondlik Lepe, samuti peavad seda vajalikuks osapooled. Tallinna Ülikooli rektor Mati Heidmets tutvustas leppe uuendamise põhimõtteid, mis on aluseks protsessi edasiste sihtide määratlemisel.

Ühiskondliku Leppe uuendamine tähendab leppe sisu, tegevuste ja organisatsiooni struktuuri ülevaatamist viisil, kus leppe põhiolemus ? keskendumine Eesti pikaajalise arengu võtmeküsimuste käsitlemisele ? jääb samaks. Ühiskondliku Leppe üldeesmärkideks on kaasa aidata Eesti inimeste elatustaseme vähemalt kahekordsele tõusule aastaks 2015 ning toetada väljakujunenud sotsiaalse ja regionaalse ebavõrdsuse olulist vähendamist. Uuendamise käigus täpsustatakse ja korrigeeritakse leppe tegevusi ja töökorraldust, lähtudes senistest praktikatest ning selle tugevatest ja nõrkadest külgedest.

Koosolekul tutvustas Mati Heidmets veel Eesti elu analüüsiva inimarengu aruande 2006 sisu kavandit. Ühiskondliku Leppe Sihtasutus hakkab kord aastas välja andma inimarengu aruannet, mille koostamisel on eestvedajaks just kõrgkoolid kui uurimis- ja teadusasutused.

Eestis anti inimarengu aruanne välja aastatel 1995 – 2003, hiljem see katkes rahapuudusel. Aruande eesmärgiks oli analüüsida olulisi Eesti inimarengu probleeme, võrrelda Eesti arengut teiste riikidega ning hoida üleval diskussiooni ühiskonnale olulistel teemadel. Aruande üldiseks suunitluseks on olnud inimarengut mõjutavate poliitikate kujundamine ja toetamine.

Sarnaste küsimustega on viimastel aastatel tegelenud ühiskondliku leppe protsess, nii sobib hästi Eesti inimarengu aruande taaskäivitamine leppe iga-aastase aruandena Eesti arengust ja toimivatest poliitikatest.

Ühiskondliku Leppe SA

blog comments powered by Disqus