Ühiselt raskusi võites

2000. aasta mais 17 diabeetiku poolt loodud ja nüüdseks 88-liikmeliseks kasvanud MTÜ Jõgevamaa Diabeetikute Selts ühendab vabatahtlikkuse alusel diabeetikuid, nende pereliikmeid ning neid toetavaid inimesi.

Seltsi tegevuse eesmärgiks on teavitada üldsust diabeedist ning selgitada selle haiguse põhjusi ja tagajärgi. See töö on vajalik, sest diabeeti haigestunute arv üha suureneb ning suurenevad ka kulutused, mida haigekassa peab tegema diabeetikute ravimiseks.

Jõgevamaa Diabeetikute Selts püüab kaasata maakonnas elavaid diabeetikuid ja nende pereliikmeid seltsi tegevusse, pakkudes neile suhtlemisvõimalusi ja meelelahutust. Erilist tähelepanu vajavad need diabeetikud, kes ei ole veel seltsi astunud, vaid on oma haigusega üksi jäänud ja vajavad tuge. Seltsiga mitteliitunud diabeetikute hulgas on palju neidki, kes häbenevad oma haigust ega taha, et tuttavad sellest teada saaksid. Samas saadakse just seltsis teadmisi sellest, kuidas diabeediga paremini toime tulla, milliseid ravimeid kasutada, kuidas kontrollida diabeedi kulgu ning kuidas veresuhkrut taset normi piirides hoida.

Seda kõike õpetatavad oma ala spetsialistid teabepäevadel, mis toimuvad kord kvartalis. Möödunud aastal korraldasime neli sellist teabepäeva, millel käsitlesid mitmesuguseid diabeediga seotud teemasid ühtekokku üheksa lektorit. Esinemisteemad valib seltsi juhatus välja, arvestades seltsi liikmete ettepanekuid ja lektorite kutsumise võimalusi. Kõikide teabepäevade toimumisaja, päevakorra ja lektorite nimed oleme eelnevalt avaldanud reklaamilehes Fookus, sama info paneme üles ka seltsi kodulehele internetis.

Aktiivselt on seltsi liikmed osalenud Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja ja Eesti Diabeediliidu poolt korraldatud õppepäevadel ja seminaridel. Iga kuu esimesel kolmapäeval võtavad seltsi juhatuse liikmed abivajajaid vastu Puuetega Inimeste Kojas (Jõgeval Ristiku 3) ja annavad neile konsultatsioone. Möödunud aastal külastas sellistel vastuvõtupäevadel koda või helistas meile 94 inimest. Üldse osales 2007. aastal meie korraldatud üritustel 448 inimest.

Tänavu oleme korraldanud juba kaks teabepäeva: märtsis Mustvees ja aprillis Põltsamaal. Mõlemast võeti aktiivselt osa — Mustvees oli kohal 33 ja Põltsamaal 31 huvilist.

Tihedad ja asjalikud sidemed on meil välja kujunenud Põlva ja Võru diabeediseltsiga, koos oleme tähistanud ülemaailmseid diabeedipäevi. Möödunud aasta juulis olime ekskursioonil Võrumaal. Kohtusime sealse seltsi liikmetega, vahetasime töökogemusi ja tutvusime Võrumaa loodusega. Möödunud aasta augustis olid aga meil külas Põlvamaa seltsi liikmed. Tutvustasime neile Põltsamaa linna ja ümbrust, külastasime kohalikku muuseumi ja roosiaeda, Vabadussõja Aidu lahingupaika ning vaatasime Kassinurme mägedes lavastust „Kassirabal”. Päevaplaani mahtus ka mõttevahetus diabeedialase töö üle. Tänavugi on meie seltsil plaanis ekskursioonid Põlva- ja Võrumaale.

Täna on Jõgeva kultuurikeskuses meie seltsi järjekordne teabepäev. Sellel osalevad ka Järva-, Põlva-, Viljandi- ja Võrumaa diabeediseltside esindajad. Ütleme neile tere tulemast ja soovime edu diabeedialases töös!

AAVO ARU,

Jõgevamaa Diabeetikute Seltsi juhatuse esimees

blog comments powered by Disqus