Ühisel nõul ja jõul Siimusti heaks

Külakoosolekule selle nädala esmaspäeval olid kutsutud korteriühistute esindajad, et koos arutada külakeskuse heakorra üle ning pidada nõu, mida ette võtta, et külas poleks huligaanitsemisi ja lõhkumisi. Ühtlasi otsustati hakata oma jõududega nädalavahetustel naabrivalvet korraldama. Nagu järgnevad päevad tõestasid, oli kasu juba ainuüksi sellest, et asi arutusele võeti ja kuuldused sellest levima hakkasid, sest olukord muutus kohe tunduvalt paremaks.

Et küla ühisettevõtmistesse noori rohkem kaasa haarata, otsustati ühendust võtta ja asuda koostööd tegema Siimusti Avatud Noortekeskusega.

Nädal varem peetud külakoosolekul oli kõne all ühistegevus, heakord jne. Üritati selgust saada ka selles, millega tegeldakse koolides. Koosolekule oli kutsutud ka vallavanem Saima Kalev, et saada vastuseid mõnedele esilekerkinud küsimustele. Ühise arutelu käigus jõuti otsusele ka, et Siimusti keskasulas võiks jõulude aegu särada jõulukuusk, nii nagu see aastate eest oli.

Et küla ühisele kuusele lampe osta saaks, on Siimusti majandusühistu kaupluses nüüdsest väljas korjanduskast kirjaga “Toeta ka Sina Siimusti jõulupuule pirnide ostmist”. Esimesed summad panid sinna esmaspäevasel külakoosolekul olnud külaaktivistid. 27. novembril tahetakse kuusel juba küünlad süüdata, siis tuleb külla ka kirikuõpetaja ning laulavad kohalikud koolilapsed.

Nagu kinnitas külavanem Liivi Lomp, on külaaktiivi eesmärgiks, et võimalikult kõik saaksid külaelus oma sõna sekka öelda, kellel selleks soovi. Vahet ei tehta, olgu ta siis noor või vana, sportlane või mittesportlane jne. Siimusti külavanem oli ka üks neist kaheksast Jõgevamaa külaliidrist, kes osales hiljuti lõppenud üle-eestilisel koolitusel “Säde küladesse” ning ta enda sõnul andis see külaasjade edendamiseks juurde üksjagu enesekindlust ja teadmisi ning kogemusi.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus