Ühinemisläbirääkimisteks süttis roheline tuli

Neljapäeval otsustas Põltsamaa vallavolikogu alustada Põltsamaa linna ja valla ühinemist ette valmistavaid läbirääkimisi. Otsus ühinemise või mitteühinemise kohta langetatakse käesoleva aasta lõpuks ehk 31. detsembriks.

Põltsamaa linnavolikogu otsustas tänavu 17. juunil teha Põltsamaa vallavolikogule taas ettepaneku Põltsamaa linna ja valla ühinemiseks. Põltsamaa linnavolikogu ettepanek jõudis vallavolikoguni 18. juunil. Seadusest tulenevalt tuli Põltsamaa vallavolikogul sellele kahe kuu jooksul vastata.

Põltsamaa vallavolikogu esimees Indrek Eensalu lausus, et vallavolikogu komisjonid on  teinud selles valdkonnas tõsist tööd ja aruteludes on kõlanud mitmesuguseid arvamusi.

Eensalu sõnul peab haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamisest keelduv otsus olema põhjendatud. Vallavolikogu alatised komisjonid ning eestseisus on asunud Põltsamaa linnavolikogu ettepaneku suhtes toetavale seisukohale. Eensalu lisas, et linna ja valla edaspidise ühinemise otsustamiseks on vaja asuda pidama sisulisi läbirääkimisi, selgitamaks välja kummagi osapoole ootused ning reaalne valmisolek jätkata ühise omavalitsusüksusena.

<font face=”arial,helvetica,sans-serif”>

Otsus langeb aasta lõpuks

Põltsamaa vallavolikogu esimehe sõnul otsustas vallavolikogu eestseisus, et läbirääkimiste efektiivsuse tagamiseks oleks mõistlik läbirääkimiste etapp ajaliselt piiritleda. Pärast läbirääkimiste tulemuste selgumist saab otsustada, kas jätkata ühinemisprotsessi või mitte.

Eensalu tegi ettepaneku määrata ühinemisläbirääkimiste lõpptähtajaks käesoleva aasta 31. detsember. Vallavolikogu liige Erkki Keldo tundis huvi, kellelt tuli idee kehtestada läbirääkimiste lõpptähtajaks 31. detsember. Vallavolikogu esimees vastas, et tähtaeg oli kõne all vallavolikogu eestseisuse koosolekul ning seal leiti, et pikemaks ei ole mõtet läbirääkimiste aega venitada.

Keldo soovis teada, milliseid analüüse ja arengukavasid võetakse aluseks ühinemisotsuse langetamisel. Ta avaldas kahtlust, kas kõiki uusi analüüse, mida oleks tarvis teha, jõutakse aasta lõpuks reaalselt valmis.

Eensalu väitis, et võrdlemisi uued analüüsid on olemas. Evi Rohtla märkis, et läbirääkimiste käigus Põltsamaa linnaga saab selgeks, millised on linna soovid ja ettepanekud ning selle põhjal on võimalik otsus langetada.

Vallavolikogu esimees tõdes, et kui selle teemaga kiiresti ja täie tõsidusega tegelda, siis on selleks ajaks võimalik lõplikule selgusele jõuda. Kui selleks ajaks tõepoolest otsuse langetamises kindel ei olda, on võimalik määrata uus tähtaeg. Erkki Keldo lausus, et revisjonikomisjon pidas vajalikuks moodustada ajutine komisjon, mis  hakkaks ühinemisläbirääkimiste teemaga tegelema. Volikogu esimees tõdes, et kõigepealt on tarvis Põltsamaa vallavolikogu otsust selle kohta, kas alustatakse läbirääkimisi Põltsamaa linnaga või mitte, ning alles seejärel selgub, kas või kuidas selle teemaga edasi liigutakse.

Eeltööd on tehtud kõvasti

Põltsamaa vallasekretär Janne Veski lausus, et mõte määrata läbirääkimiste lõpptähtaeg pärineb temalt. Ta põhjendas oma ettepanekut sellega, et vald ei alusta linnaga läbirääkimisi tühjalt kohalt. Finantsanalüüs linna ja valla ühinemise kohta on tehtud aastal 2011. Kui Põltsamaa linn tegi vallale samasuguse ettepaneku 2010. aasta detsembris, siis venis läbirääkimiste protsess poolteise aasta pikkuseks ning lõpptulemusena ei jõutud mitte kuhugi. Küll aga raisati selle teemaga tegelemiseks palju aega ning raha. Lõplik otsus mitte ühineda langetati  2012. aasta suvel. Seetõttu märkis Janne Veski, et lühike läbirääkimiste tähtaeg tuleb hoopis kasuks, et vältida mõttetut venitamist.

Vallasekretär lausus, et läbirääkimiste käigus oleks väga tähtis teada saada, millised on Põltsamaa linna ootused ja konkreetsed ettepanekud ning põhjused, miks vallaga ühineda soovitakse.  Eelmisel korral, kui Põltsamaa linna ja valla ühinemine kõne all oli, tehti kõvasti eeltööd ning ühinemisleping sai enam-vähem valmis.

Vallavolikogu majanduskomisjoni liige Tarmo Orr lausus, et  majanduskomisjon hääletas ühinemisläbirääkimiste alustamise poolt. Ka majanduskomisjonis ollakse seisukohal, et eeltööd on kõvasti tehtud ja nüüd tuleks selle protsessiga edasi liikuda.

Kui Indrek Eensalu pani hääletusele, kas alustada Põltsamaa linnaga ühinemisläbirääkimisi, otsustasid Põltsamaa vallavolikogu liikmed seda ettepanekut toetada.

Mõningaid asju on parem ühiselt teha

Kas Pajusi vald oleks valmis Põltsamaa linna ja valla ühinemisprotsessis kaasa lööma, kui selline otsus aasta lõpus peaks sündima?

Pajusi vallavolikogu esimees Toomas Teppo ütles, et küsimus on täiesti ootamatu. Kui nüüd meelde tuletada, siis mõned aastad tagasi oli Pajusi vallal valmisolek ühinemiseks Põltsamaa linnaga olemas, kuid Pajusi vald ei saa Põltsamaa linnaga ühineda üle Põltsamaa valla territooriumi, mis rõngasvallana linna ümbritseb. Rasked ajad on mööda saanud, elu läheb tõusuteed ja see teema on meie jaoks aktuaalsuse kaotanud. Rasketel aegadel oleks ühinemine meie poolt kindlasti tugevamat toetust leidnud. Kui Põltsamaa vald ühinemisest tõsiselt huvitatud on, siis mine tea, millega see kõik meie jaoks lõppeda võib. Mina kui Pajusi vallast valitud volikogu liige pean lähtuma eelkõige sellest, mida head tooks ühinemine kaasa Pajusi valla elanikule. Kui keegi mulle selgeks teeks, mille poolest ühinemine kohalikku elu paremaks muudaks, siis võiks sellel teemal tõsisemalt arutleda. Kindlasti oleks mõningaid asju parem ühiselt teha, aga neid asju annab ka koostöös teha. Palju oleneb sellest, kuidas riik omavalitsuste ühinemise peale vaatab. Pajusi valla jaoks muudab olukorra eriliseks valla territooriumi paiknemine kahe keskuse vahel, kus valla ühest servast on  kuus kilomeetrit Põltsamaale ja teisest servast umbes sama palju maad Jõgevale. Kui Põltsamaa linna ja valla ühinemine teoks saab, siis kindlasti me arutame seda teemat. Kuidas Pajusi vallavolikogu sellesse ühinemisprotsessi suhtub või millisele seisukohale asub, ei oska mina praegu öelda.”  

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus