Ühinemisläbirääkimised võivad alata ka Jõgeva piirkonnas

Jõgeva vallavolikogu võttis neljapäeval kõigi liikmete poolthäältega vastu otsuse haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamiseks, millega tehakse Jõgeva linnavolikogule ja Palamuse vallavolikogule ettepanek alustada ühinemisläbirääkimisi. Ühinemise tulemusel võib Jõgeva piirkonda tekkida kuni 13 000 elanikuga omavalitsus.


Möödunud aasta jaanuaris lükkas Jõgeva vallavolikogu üksmeelselt tagasi Jõgeva linnavolikogu ettepaneku jätkata 2010. aastal alustatud, kuid hiljem soikunud ühinemisläbirääkimisi. Otsuse kohaselt puudus Jõgeva vallas toona üksmeel linnaga ühinemise osas ning seetõttu ei peetud ka läbirääkimiste jätkamist otstarbekak. Samas peeti vajalikuks omavalitsuste koostööd jätkata.

Vahepealsel ajal on Jõgeva vallas vahetunud võimukoalitsioon ning piirkonna omavalitsusjuhtide vahel on toimunud ka haldusreformi teemalisi kohtumisi. “Sellel teemal on olnud läbirääkimisi Jõgeva linna ja Palamuse valla juhtidega,” lausus vallavolikogu istungil vallavanem Enn Kurg. “Kõnelustel on selgunud, et olemas on ühine soov asuda läbirääkimistelaua taha.”

“Arutasime seda küsimust jaanuarikuus Jõgeva valla juhtidega,” ütles neljapäeval toimunud Jõgeva linnavolikogu istungil ka Jõgeva linnapea Aare Olgo. “Jõudsime järeldusele, et kuna meie oleme juba vallale kunagi ettepaneku teinud ja meil puudub võimalus kellelegi teisele ühinemisettepanekut teha, siis seekord peaks algatus tulema valla poolt.”

“Haldusreformi seadust ei ole küll veel vastu võetud, kuid mõistlik oleks selle protsessiga praegu pihta hakata,” ütles Enn Kurg. “Oleme juba andnud oma jah-sõna läbirääkimisteks Torma vallaga, kuid oleme seisukohal, et kompaktne ja keskusega omavalitsus peaks siiski tekkima Jõgeva linna ümber ja selleks ootavad meiepoolset ettepanekut Jõgeva linn ja Palamuse vald. Kui need neli omavalitsust jõuaksid ühistele arusaamadele ja sõlmiksid liitumislepingu, tekiks tulevikus umbes 13 000 elanikuga omavalitsus.”

“Kui meile positiivselt vastatakse ja me hakkame läbirääkimisi pidama, siis need ei kohusta meid mitte millekski,” lausus vallavolikogu esimees Tiit Lääne. “Samas peame siiski kätt pulsil hoidma ning vaatama, millised on arengud ja suunad. Eks lähikuud peavad tooma selguse, praegu on ju ka see lahtine, kas haldusreformi seadus võetakse riigikogus vastu või mitte.”

Päevakorrapunkti arutelu käigus tundis vallavolikogu liige Riho Seppet huvi, miks ei soovita algatada ühinemisläbirääkimisi teiste Jõgeva valla piirinaabritega. “Meil on piiripostid ka Puurmani ja Pajusi vallaga,” lausus Seppet. “Kui keegi naabritest avaldab soovi, kas peame siis volikogu uuesti kokku kutsuma?”

“Arvan, et ei ole mõtet algatada kõigiga läbirääkimisi, kui tulemus on üsna ilmselt selline, et koostööd ei teki,” vastas vallavanem. “Ma ei näe, et sealtpoolt oleks soovi tervikuna Jõgeva ümber ühineda, kuna Puurmani ja Pajusi vald on asunud üsna tihedatesse läbirääkimistesse Põltsamaa piirkonnas. Ei ole mõtet aega ja energiat raisata: kui me neile ettepaneku teeksime, peaksid sealsed volikogud meile pikalt ja põhjalikult vastama. Küll on aga juttu olnud väiksematest asumitest, näiteks Vägarist ja Sadukülast, kuid külade liitumine eeldaks nendepoolset soovi ning volikogude heakskiitu.”

Vastates vallavolikogu liikme Vahur Kuke küsimusele rahvaküsitluste korraldamise kohta, ütles Enn Kurg, et küsitlused Jõgeva valla elanike arvamuse teadasaamiseks kindlasti tulevad, kuid neid pole mõtet teha enne, kui kõik ühinemisse puutuv on kokku lepitud. “Enne, kui läheme inimeste käest küsima, kas oleks otstarbekas ühineda või mitte, peaksime selle selgeks saama, mida tulevases omavalitsuses tahetakse ära teha ja kuidas elu tulevikus hakkab välja nägema,” lausus ta.

Vahetult pärast vallavolikogus toimunud hääletust oma istungit alustanud Jõgeva linnavolikogu tervitas naabrite otsust igatahes üksmeelse aplausiga.

MATI ALEV

blog comments powered by Disqus