Ühinemisläbirääkimised kulgevad vaevaliselt

Põltsamaa piirkonnas pole saavutatud lõplikku selgust küsimuses, kas Põltsamaa linna ja valla ühinemisläbirääkimised ka “abieluga” lõppeda võiksid.

Eelmisel teisipäeval peetud Põltsamaa linnavolikogu istungil andis linnapea Jaan Aiaots volikogule ülevaate, kuidas on edenenud ühinemist ette valmistavate töörühmade läbirääkimised. Põltsamaa valla poolt ühinemisläbirääkimisteks volitatud töörühma liikmed tegid linnale ettepaneku selgitada  välja kahe omavalitsuse ühinemise majanduslikud aspektid ja tellida selleks pädev uuring. Kahe töörühma kohtumisel arutleti ka, kui palju selline uurimus maksma minna võiks. 

“Pruut” kahtlev

Linna poolt ühinemisega tegelevasse töörühma kuuluv  Uno Valdmets tõi volikogulastele ühinemiskõneluste kohta piltliku näite. Valdmetsa sõnul läks Põltsamaa linn kui peigmees kosja Põltsamaa vallale kui pruudile. Pärast mõnda aega kestnud vastastikust tundmaõppimist tegi peigmees abieluettepaneku. Nii pruut kui peigmees küsisid arvamust oma suguseltsilt ehk linna ja valla elanikelt. Peigmehe sugulased kiitsid pruudi heaks ja avaldasid abielu sõlmimiseks toetust. Pruudi suguselts küll plaanist väga vaimustuses ei olnud, kuid mõistis samas, et pruut ise on valmis mehele minema. Pruudi lähedased soovivad peigmeest põhjalikumalt tundma õppida.

Valdmetsa sõnul tahab ta näite abil selgitada, et plaanitav uuring pole odav. Liiati pole valda esindanud töörühma liikmete sõnul Põltsamaa piirkonnas selliseid inimesi, kes oleksid võimelised plaanitava uuringu läbi viima, seega tuleks  uuring tellida pädevalt firmalt.  

Linnavolikogu skeptiline

Põltsamaa linnavolikogu liige Helje Tamme lausus, et kui Põltsamaa vald peab vajalikuks viia läbi järjekordne uuring, võiks see toimuda valla kui uuringust huvitatud osapoole raha eest. Markus Haamer tundis huvi, kas nüüd, kus enamik küsitlusel osalenud vallaelanikke ühinemist ei pooldanud,  pole  ehk tunda valla üleolevat suhtumist läbirääkimistesse. Linnapea sõnul  ei olnud sellist suhtumist päris kindlasti tunda. Pealegi volitasid Põltsamaa vallavolikogu liikmed ka pärast rahvaküsitluse tulemuste teadasaamist oma töörühmal ühinemisläbirääkimisi jätkama. Põltsamaa linnavolikogu arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Andres Vään lausus, et selle komisjoni liikmete hinnangul pole enam mõtet ümmargust juttu ajada. Kui ühinemisläbirääkimistel edu ei saavutata, peavad arengu- ja ettevõtluskomisjoni liikmed mõistlikuks töörühmade tegevus lõpetada.  Ka Terje Trei märkis, et lõputud uuringud ainult venitavad probleemi lahendamist.

Põltsamaa linnavolikogu aseesimees Raul Kirsel toetas mõtet saata linnapoolse töörühma vahendusel vallale sõnum, et linn ei pea vajalikuks järjekordse uuringu rahastamises osaleda.

Põltsamaa linnavolikogu otsustas Põltsamaa vallaga ühinemisläbirääkimisi jätkata. Töörühmad saavad taas kokku  kolmapäeval. 

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus