Ühinemise kohta saab arvamust avaldada ka kodus

Põltsamaa vallavolikogu otsustas, et valla ja linna ühinemise üle saavad oma arvamust avaldada ka need kodanikud, kes Riigikogu valimiste päeval kodunt välja ei tule.  Põltsamaa linn ja Põltsamaa vald on otsustanud alustada ühinemisläbirääkimisi, kusjuures mõlemas omavalitsuses jõuti seisukohale, et enne sisuliste ühinemisläbirääkimiste juurde asumist tuleks korraldada ühinemist puudutav rahvaküsitlus.


Nii linn kui ka vald on otsustanud, et rahvaküsitlus viiakse läbi paralleelselt 6. märtsil toimuvate Riigikogu valimistega. Põltsamaa vallavolikogu liige Margo Miljand esitas vallavolikogule ettepaneku pakkuda rahvaküsitlusel vallaelanikele ka kodus hääletamise võimalust.

Põltsamaa vallasekretäri Janne Veski sõnul muudaks kodus hääletamise võimalus rahvaküsitluse läbiviimise oluliselt kallimaks. Samuti muudaks selle ettevõtmise kallimaks e-hääletuse korraldamine.

Miljandi sõnul on aga ühinemise üle otsustamine inimestele väga oluline ja ei saa lubada tekkida olukorral, kus mingi osa vallaelanikest jääb rahvaküsitlusest kõrvale.


Mitmed bussiliinid on vallas käigus just esmaspäeviti, teisipäeviti ja kolmapäeviti ja nendega saavad vallaelanikud eelhääletusele sõita. Teist korda need inimesed enam kodunt välja ei tule ja jääksid sellisel moel rahvaküsitlusest kõrvale. Miljand märkis, et kodus hääletamine ei ole nii kulukas; see rahasumma oleks võimalik leida.

Kuidas kodus hääletamine tehniliselt toimuma hakkab, on rahvaküsitlust korraldava komisjoni otsustada. Ka Põltsamaa vallavolikogu liige Mati Kivi oli seisukohal, et rahvahääletus on piisavalt oluline toiming. Kivi märkis, et kui inimene on teatanud soovist hääletuskast koju tellida, tuleks talle seda võimaldada. Senine kogemus on näidanud, et kodus hääletanuid on tavaliselt kogu Põltsamaa valla kohta alla saja inimese. Kivi lausus, et vallavolikogul oleks mõistlik inimestele kodus hääletamise võimalust pakkuda, sest siis oleksid nad omalt poolt teinud kõik selleks, et võimalikult suur osa Põltsamaa valla elanikest rahvahääletusel osaleks. Enamik Põltsamaa vallavolikogu liikmetest toetas ettepanekut pakkuda rahvaküsitlusel kodus hääletamise võimalust.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus