Ühendada Kaarepere raudteejaam, Palamuse muuseum, Elistvere loomapark, Vudila ja Jääaja keskus ning Äksi ja Tabivere

On aeg tekitada bussiühendus rongide sõiduplaaniga sobivalt ja ka rongidevahelisel ajal, mis ühendaks Kaarepere raudteejaama, Palamuse muuseumi, Elistvere loomaparki, Vudilat, Jääaja teemaparki, Äksit ja Tabivere raudteejaama. Loomulikult peaks buss peatuma ka järvede lähedal ning veelgi olulisem, asendama osaliselt kohalikke bussiliine.


Bussiliini mõttekuse tagamiseks oleks vaja

  1. Rongile 010 lisada peatus Kaareperes. (või mõnele rongile Tabiveres, sest seda ka vajatakse. Blogipostitustes on ka teisi võimalusi). On muidugi ka võimalus, alustada esimest liini Jõgevalt ja tagada ümberistumisvõimalus bussile. See võimaldaks soovi korral väikese ooteajaga ümber istuda ka Tartust ja kagusuunalt tulevatelt rongidelt. Tõsi, segadust tekitab töö- ja puhkepäeviti erinev sõiduplaan kagusuunal. N-ö tagasisõiduks peaks sõiduplaanide koostamisel arvestama kõikide rongidega, mis peatuvad Tabiveres-Kaareperes, sest külastajad sooviks koju sõitmiseks kasutada erinevaid variante. Varasem rong Tallinnast ei sobi, sest tähendaks, eelkõige lastega, väga varajast tõusmist.
  2. Bussipileti hinna määramiseks kaaluda erinevaid võimalusi, näiteks kõigi nimetatud objektide külastamise komplekspileti hinna sees või muul moel. Kaaluda tuleb võimalust siduda see Elroni pileti esitamisega. Parim variant oleks muidugi, kui Elron suudaks luua perepileti soodustusega 50 protsenti. Niisugune soodustus garanteeriks inimeste “meelitamise” autodest rongidesse.

Kahtlemata oleks veel parem pöörduda majandusministri poole ning lähtuda tema soovist tagada tasuta maakondlik bussiliiklus. Tõepoolest, piletisüsteemide kulu on eriti doteeritavatel kohalikel liinidel nii suur, et seda poleks üldse vajagi.

  1. Bussiliini tihedus peab olema sobiv nii erinevatele rongidele minekuks, kui ka erinevate külastusobjektide omavaheliseks külastamiseks.
  2. Inimeste teavitamine eeldab korralikku reklaamkampaaniat meedias, külastusobjektide kodulehekülgedel ja facebooki kontodel, enamustes rongipeatustes ka lääne- ja edelasuunal Elroni kodulehel, koolides jm.
  3. Soodsat komplekspiletit, sest kogu päeva raames võib üldine piletihind osutuda paljudele peredele ülejõukäivaks.
  4. Kaasata majutusasutusi piirkonnas, kes pakkuksid komplekspaketina ka võimalust ööbida.
  5. Süsteem peaks tagama maist kuni septembrini külastusvõimalused, seda nii töö- kui puhkepäeviti (erandina võib mais ja septembris kaaluda päevi R-P, kuigi kõik sõltub ka sellest, kui aktiivselt sooviks koolid teha sellisena kooliekskursioone-õppepäevi ka nädala sees).

Mis oleks sellise rakenduse pluss- ja miinuspooled?

Kui tihe on busside sõiduplaan kohalikele praegu selles piirkonnas ja kas oleks mõeldav suveperioodil sellise sõiduplaani rakendamine, ms arvestaks kõikide päevaste rongidega?

Millised on praegusel hetkel piirkonda jäävad toitlustusvõimalaused? Kas neid on ka eelmainitud asutustes?

Milline oleks mõttekam sõiduplaan, kas ringliinina Kaareperest Kaareperesse või Kaareperest Tabiverre ja ümberpöördult tagasi? Või siiski alustades Jõgevalt ja Tabiverest taas Jõgevale? Millised on variantide head ja halvad küljed?

Kõik ettepanekud teretulnud ka siin:

https://www.facebook.com/groups/1455819854672586/

Kohal käies selgus, et busside sõiduplaanid ei soodusta mingilgi moel nende kohtade külastamist. Ometi peaks iga ametiisiku huvi tekitama nende, riiklike ettevõtmiste, külastajate arv?

Äksi

http://llooduseblogi.blogspot.com.ee/2016/07/aksi-tabivere-saadjarv.html

Elistvere. Võimatu külastada autot mitte omavatel inimestel, kui just ratast ei kasuta. Väikelastega perede või üksikvanemate jaoks sageli aga võimatu.

http://eestimaablogi2.blogspot.com.ee/2017/01/elistverre.html

Jääaja Keskus

http://eestimaablogi2.blogspot.com.ee/2016/12/jaaaja-keskus.html

Kindlasti oleks projekti rakendamiseks võimalik kaasta ka KIK-i või teisi asutusi-ametkondi.

Palun alustada teemaga tegelemist ja suve alguseks tagada katseliselt bussiliin neli korda päevas seotuna rongidega.

Ehk oleks aeg maha istuda ja kogu teema lauale panna? Koos nendegi osapooltega, kellel võiks olla siin huvi, Lõuna-Eesti Turism, Luua Metsanduskool, Kuremaa loss vm, kelle haldusalasse need asjad jäävad? Näiteks 10. märtsil Tartus või Jõgeval? Ei saa lihtsalt õigeks pidada nende asjade edasilükkamist, lõputult, või hoopis jätkuvalt ükskikute lõikude sõiduplaanide tegemist? Parim oleks muidugi teha seda koos kõigi nende kohtade läbisõiduga, mis teele jäävad?

NEEME SIHV

blog comments powered by Disqus