Üheksanda klassi õpilastele tutvustatakse edasiõppimisvõimalusi

Esindatud on ka Jõgevamaa Nõustamiskeskus, nende laua juures saavad soovijad teha kutsevalikuteste. Samuti pakub nõustamiskeskus võimalust osaleda kahes töötoas: ühes neist arutatakse soovijatega kutsevaliku testi tulemusi, teises püütakse leida vastust küsimusele, kas valida kutsekool või gümnaasium. Kohal on ka Jõgevamaa Tööhõiveamet.

Üritusel osalevad ka maavanem Aivar Kokk ning maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Heiki Sildnik, kellest viimane annab lühiülevaate maakonna hariduse hetkeseisust.

Päeva juhib Margus Kastor, Luua Metsanduskooli esindajad on lubanud kaasa võtta mootorsae, mida soovijad saavad kokku panna ja lahti võtta.

Selleks, et kõik põhikooli lõpetajad kultuurikeskusse ära mahuksid, on nad jaotatud kaheks rühmaks. Esimest vahetust oodatakse messile kell 10 hommikul ning teist kell 12. 30.

Kõigile koolidele on saadetud kutsed, kuid kui mõnes koolis ei minda messile ühiselt, peaks huvilised ise uurima, mis kell nende kooli õpilasi kultuurikeskusse oodatakse.

EVA KLAAS

blog comments powered by Disqus