Udu talus õpiti ennast kaitsma ja teisi aitama

Laagri projektijuht Eha Anslan selgitas, et selline laager on äärmiselt oluline, sest kui lastega ei tegelda, siis leiavad nad ise mingisuguse väljundi, mis ei pruugi seaduse piiridesse mahtuda. Samuti lisas Anslan, et noort energiat tuleb kuhugi rakendada, et see kaotsi ei läheks.

Laagris osales 14 võistkonda kogu maakonnast, igas neli poissi ja neli tüdrukut. Kahel päeval toimusid õpetlikud ja harivad võistlused, mis koosnesid teooriast ja praktikast. Kokku võisteldi neljal alal: esmaabis, eriolukordades tegutsemises, liikluseeskirja tundmises ja orienteerumises. Viimane ala on lastele väga vajalik selleks, et nad metsas iseseisvalt liikuda oskaksid.

Esmaabi andmist õppides kasutati kehale kinnitatud  kunsthaavu, -luumurde ja -verd. Mõned võistkondadega kaasas olnud õpetajad tunnistasid küll, et neil ajab selline butafooria südame pahaks.

Eha Anslani sõnul olenevad võistluse tulemused ennekõike võistkonna ühtsusest, sest ilma koostööta pole võimalik kõrgetele kohtadele tulla. Üheks atraktiivsemaks võistluseks võib nimetada tuletõrjeolümpiat, mille raames toimus mitu põnevat võistlust nagu näiteks pallide püüdmine, pallide viskamine autorehvi sisse, tuletõrjevoolikute ühendamine  ja slaalomi jooksmine koos kaaslasega, kellega ollakse tuletõrjevöö abil ühendatud. Et ilm oli ääretult ilus, siis sai mängudes kasutada ka vett. Näiteks tuli ühel võistlusel kaasvõistleja sirgetele kätele asetatud pallid veejoaga maha ajada. Suurem osa vett voolas otse loomulikult võistleja, mitte pallide pihta.

Võistluste üldvõitjaks tuli Voore Põhikooli ja Jõgeva Gümnaasiumi ees Palamuse Gümnaasium. Loomulikult autasustati iga ala võitjaid auhindadega ning väiksemaid auhindu jätkus ka teistele osalejatele.

Igal aastal on olnud laagris ka üllatuskülaline. Tänavu oli selleks karate MMil kulla võitnud Marko Luhamaa, kellele noored küsimusi esitada said ning kes lahkelt ka autogramme jagas. Kuigi laagri korralduspõhimõtted välistavad televiisori vaatamise, tehti seekord esimesel õhtul erand ja toodi see aparaat kohale, põhjuseks Eesti-Inglismaa jalgpallimat?, mida paljud laagri korraldajadki vaadata soovisid. Teise päeva üheks suurimaks tõmbenumbriks oli kohale toodud Sky Jump?i atraktsioon,  kus noored said oma akrobaatilised oskused proovile panna.

Maarja Põhikooli õpilased jäid võistlustega üldiselt rahule, kõige enam meeldis neile tuletõrjeolümpia, sest see oli äärmiselt mitmekesine. Kõige vähem meeldis neile orienteerumine, kuna nad ei saanud sellega enda arvates mitte eriti hästi hakkama ja kippusid alatasa ära eksima. Laagri korrraldusega olid nad väga rahul, sest laagriplats asus järve ääres ning ujuma võis minna peaaegu igal ajal. Samuti oli laagri programmis piisavalt vaba aega.

Oma võistlustulemustega nad rahule ei jäänud, sest lootsid jõuda kõrgemale kohale. Maarja kooli õpilased ei osanud ka kindlalt öelda, kas nad järgmisel aastal laagris osalevad külastavad, siis on tulemas eksamid, mis võtavad enamuse suvealguse vabast ajast. 

EILI KOITLA

blog comments powered by Disqus