Tuumajaama rajamiseks juba pool seadusandlust olemas

Eestisse tuumajaama rajamiseks on pool seadusandlust juba olemas. Seoses Paldiski õppereaktori sulgemisega on Eesti tänaseks ühinenud mitme tuumateemat puudutava rahvusvahelise konventsiooniga. Tänane seadusandlik baas vajab küll olulist täiendamist, kuid pea pool seadusandlust põhimõtteliste otsuste tegemiseks on meil olemas, et saaksime alustada tuumajaama rajamist.

Sel kolmapäeval võetakse Riigikogus vastu tuumamaterjali füüsilise kaitse konventsiooni muudatus, mis reguleerib tuumamaterjali füüsilist kaitset ja kaitsemeetmeid selle riikidevaheliste vedude ajal. Suurem arutelu seisab aga veel ees pärast energiamajanduse arengukava vastuvõtmist.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis arutluse all olev energiamajanduse pikaajaline arengukava loob eeldused seadusandluse tekkeks.

Viimased kohtumised Eesti Energia ja MTÜ Eesti Tuumajaam esindajatega annavad kindlust Reformierakonna seisukohale, et tarbijale taskukohase hinnaga elektrit suudab pakkuda vaid Eesti oma tuumajaam.

Tegelikkuses pole tähtis, kuidas elektrit toodetakse, vaid millise hinnaga on seda tarbijal võimalik osta. 2013. aastal, kui Eesti on osa Põhjamaade elektriturust, muutub elekter kaubaks, mille hinna määrab turg. On selge, et energeetilise sõltumatuse tagamiseks vajame me kiireid otsuseid ja poliitilist konsensust.

Seadusandjatena on meie ülesandeks tagada võrdsed võimalused ja seadusandlus madalaima hinnaga ja keskkonnasäästliku energia tootmiseks.

Kaks nädalat tagasi Reformierakonna poolt välja käidud programmi seitse sammu majanduskasvuni üheks tähtsaks osaks on energiajulgeoleku tagamine, mis näeb ette oma tuumajaama rajamist Eestisse.

KALLE PALLING, Riigikogu liige, Reformierakonna noortekogu esimees

blog comments powered by Disqus