“Tuulelastel” loeti tõlkeluulet

Möödunud nädalavahetusel peeti Jõgeval Betti Alverile pühendatud luulepäevi “Tuulelapsed”, kus paarsada luulehuvilist põhikooliõpilast tõlgendas soome, rootsi, norra, poola ja teiste ümberkaudsete rahvaste luulet.

Kõik 17 festivalilavastust mängiti maha reedel Jõgeva kultuurikeskuse laval. Neid hindas seitsmeliikmeline Nõukoda, kuhu kuulusid Eesti Rahvusringhäälingu raadioteatri juht Toomas Lõhmuste, kirjanik ja luuletaja Leelo Tungal, Eesti Harrastusteatrite Liidu juht Kristiina Oomer, Tallinna ülikooli õppejõud Rain Mikser, Vanemuise teatri noorsootöö juht Mall Türk ning näitlejad Garmen Tabor ja Veikko Täär. Viimane oli Jõgeva luulepäevadel alles esimest korda.

“Üllatab, et on nii palju noori, kes on valmis nägema vaeva luule elavaks ja mänguliseks muutmisega,” ütles Veikko Täär. “Nad ise ei saa ehk praegu veel arugi, kui palju nad võidavad seeläbi, et arendavad oma esinemisoskust, rikastavad oma sõnavara jne. Olen näinud siin üllatavalt heade lavaliste oskustega noori. Juhendajate ees võtan ka mütsi maha, kes suudavad nii noortes inimestes luulehuvi tekitada, neile oskuslikult tekste valida ja huvitavaid lavastusvõtteid välja pakkuda.

Paremad siin nähtud lavastused on olnud maitsekad, vaimukad ja igapidi elusad, nii et neid võiks näidata mistahes Eesti laval ja igas eas publikule. Aplaus ka korraldajatele: see on väga professionaalselt läbi viidud üritus.”

Valikut vähe

Garmen Tabor ja Leelo Tungal avaldasid arvamust, et lavastuste jaoks tekstide valimine polnud seekord juhendajatel ja truppidel sugugi lihtne, sest noortele sobivat tõlkeluulet, eriti uuemaid tõlkeid, pole just palju võtta. Sellest andis tunnistust ka asjaolu, et nii mõnigi tekst kordus lavastusest lavastusse. Samas andis see huvitava võrdlusvõimaluse: tõlgendused võisid olla kardinaalselt erinevad.

“Eriti head lavastused on need, mille puhul kõik soodsad asjaolud kokku langevad: on leitud materjal, mis lastele sobib ja mis nii neid kui lavastajat inspireerib,” ütles Garmen Tabor. Üks selliseid oli tema sõnul Orissaare Mo-teatri elav ja vaimukas lavastus “Kas sa oled juba kuulnud…”.

Samas tõstis Garmen Tabor esile Kunda laste näiteringi Karoliine vanema trupi “Kalevala”-ainelist “Saare neiu toomist”, mida võis nimetada haridusliku missiooniga lavastuseks.

“See on keeruline ja tänapäeva lastele raskesti mõistetav tekst, aga Kunda noored kandsid seda ette innuga, täpselt ja puhtalt,” ütles Garmen Tabor.

Kas tõesti vabatahtlikult?

Leelo Tungal aga kiitis Jõgeva kooliteatri Liblikapüüdja vanema trupi lavastusi. Neist teine, “See, millel polegi nime…” hiilgas tema meelest eriliselt väljapeetud stiiliga. Liblikapüüdja üheks trumbiks on suurepärane oskus koos kõnelda.

“See on üks ilus võte, mis kooliteatris on veel täitsa “elus”, ent mida n-ö päristeatris peljatakse, sest peetakse iganenuks,” sõnas Garmen Tabor. “Kooskõnelemine nõuab suurt keskendumist ja üksteise jälgimist, ent kui seda hästi teha, siis on sellel tohutu jõud.”

Leelo Tunglal oli “Tuulelaste” tänavusi lavastusi huvitav jälgida ka sellepärast, et õige mitmes neist kõlasid tema poolt eesti keelde tõlgitud tekstid. Eriti populaarseks oli lavastajate ja truppide silmis osutunud soomlanna Pia Perkiö lasteluule kogu “Õnnelaps”, mis ilmus Tungla tõlkes 1989. aastal.

“Kui kirjutasin talle, et tulen Jõgevale luulefestivalile ja siin hakatakse ka tema luulet lugema, küsis Pia Perkiö: “Kas tõesti? Ja kas nad loevad seda vabatahtlikult?”. Ning ta palus kõiki “tuulelapsi” soojalt tervitada,” ütles Leelo Tungal. 

IX luulepäevade “Tuulelapsed” paremad 

LAUREAADID

Orissaare gümnaasiumi Mo-teater  “Kas sa oled juba kuulnud…” (juhendaja Mare Noot)

Saaremaa ühisgümnaasiumi Kreputlased — “Troll turul” (Rita Ilves)

Jõgeva kooliteatri Liblikapüüdja 5.-6. kl trupp — “Vigurilood” (Lianne Saage-Vahur)

Viimsi kooli näitetrupp Eksperiment — “Tähed juba taevalael…” (Külli Täht)

Kunda laste näiteringi Karoliine keskastme trupp — “Saare neiu toomine” (Maarika Koks ja Natalie Neigla)

Jõgeva gümnaasiumi kooliteatri Liblikapüüdja 9. kl trupp  “See, millel polegi nime…” (Lianne Saage-Vahur) 

ERIPREEMIAD

Hea tundega ühesütlemise eripreemia — Liblikapüüdja 3. klassi trupp (lavastus “Õnnelaps”; juhendaja  Lianne Saage-Vahur)

Huvitavate kujundite eripreemia — Liblikapüüdja 7.-8.kl trupp (“Tähed juba taevalael…”; Lianne Saage-Vahur)

Üllatuslike lahenduste eripreemia — Kolga Kohal-Olijate 7.-9. kl trupp (“Hetk elust enesest”; Terje Varul)

Hoo ja lusti eripreemia — Rakvere gümnaasiumi sõnakunstiring (“Lõbusaid värsse Poolamaalt”; Jana Sillajõe) 

Ühe kuuest näitlejapreemiast sai Kerttu Ketly Rumask Liblikapüüdja 3. klassi trupist

i

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus